ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์

Specialty : ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมบดเคี้ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888