ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ

Specialty : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, Spanish


การศึกษาอื่นๆ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatric Dentistry : Mahidol University

FRI

21 ก.ย.

SAT

22 ก.ย.

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888