ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ

Specialties : ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, Spanish

Educations

  • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Pediatric Dentistry : Mahidol University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888