ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. มาริสา สุขพัทธี

ชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

2556ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)(ทันตกรรมประดิษฐ์), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2537ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888