ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทธิ์

Specialties : ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทยศาสตร์) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาทางทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888