ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ดร. วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Otolaryngology : Chiangmai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888