ค้นหาและนัดหมายแพทย์

คุณ ไปรดา วาร์นาโด

Specialty : จิตวิทยาคลินิก

Sub Specialty : -

Language : English

Education

  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888