คลีนิกอายุรกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 888

ข้อมูลทั่วไป


บริการให้การรักษาที่ประกอบด้วย

 

  • อายุรกรรมทั่วไป

 

  • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม เบาหวาน ไทรอยด์

 

  • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

 

  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

 

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. สีหะนันท์ อุทิตสาร

อายุรศาสตร์