แผนกเวชศาสตร์การบินพลเรือน

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 817

ข้อมูลทั่วไป

เพราะการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นหัวใจสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบินและลูกเรือ ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยในการดูแลสุขภาพของคุณ

สุขภาพดีแบบติดปีก

คลินิกเวชศาสตร์การบินที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เสนอการตรวจทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับ:

 • นักบินพาณิชย์
 • นักบินส่วนตัว
 • นักบินบอลลูน
 • นักบินเครื่องร่อน
 • นักบินเครื่องบินเล็ก
 • ลูกเรือ
 • ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ

นอกจากการตรวจตามมาตรฐานด้านเวชศาสตร์การบินแล้ว โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ยังปรับโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับคุณ โดยเฉพาะการมีสุขภาพที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสุขภาพจะช่วยให้ค้นพบสัญญาณผิดปกติของร่างกายและกระตุ้นให้เกิดการหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเอง ทั้งการออกกำลังกายสม่ำเสมอ โภชนาการที่ดี และการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ที่จะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

บริการคลินิกเวชศาสตร์การบิน

 • บริการอย่างครบครันด้วยอุปกรณ์ทันสมัย
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบิน
 • โปรแกรมการตรวจเฉพาะรายบุคคล
 • รับผลตรวจสุภาพภายในหนึ่งวัน (เฉพาะ Air Crew)

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

นพ. ประภัสร์ กรรณ์เจียก เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน,เวชศาสตร์ครอบครัว