ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 16.00 น.

บริการต่างๆ

 • ตรวจสุขภาพรายบุคคล
 • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา
 • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา เฉพาะความเสี่ยงอาชัวเวชศาสตร์
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและย้ายลักษณะงาน (Pre-Employment & Pre-placement Health examination)
 • ตรวจประเมิณความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work examination)
 • ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน ( Return to work examination)
 • ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน (Periodic Health examination)
 • ตรวจสุขภาพ work permit (ต่างชาติ)
 • บริการฉีดวัคซีน

 

ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพของทุกโปรแกรมมีดังนี้

 • การกรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 • พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา
 • พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 • เจาะเลือดและส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 • ระหว่างรอผลการตรวจท่านสามารถรับประทานของว่างและกาแฟ
 • พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • งดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพทย์ประจำศูนย์

ศ. คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. อลิสา บัดติยา

เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ชะลอวัย

แพคเกตและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2561

สุขภาพดีรับปีจอ