ศูนย์สมองและระบบประสาท
เปิดให้บริการ 
วันจันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.

บริการต่างๆ


ศูนย์โรคสมองและระบบประสาทรับตรวจรักษาโรคดังต่อไปนี้

 • โรคปวดศรีษะและไมเกรน
 • โรคเวียนศรีษะ
 • โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน
 • โรคลมชักหรืออาการวูบ
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และพาร์กินสัน
 • ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ
 • ภาวะการนอนผิดปกติ
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคสมองเสื่อม
 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า
 • โรคปลอกประสาทอักเสบ


การวินิจฉัยที่แม่นยำด้วยเครื่องมือทันสมัย

 • การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (Computed Tomography : CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance : MRI, MRA)
 • การตรวจหลอดเลือดที่คอ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
 • การตรวจการนำกระแสประสาท
 • ตรวจการนอนหลับ (Sleep Study)


การผ่าตัดสมอง (Brain Surgery)

 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยผ่าตัด (Operating Microsope) และใช้เทคนิคนำวิถี (Navigator Assisted Surgery)
 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ (Head Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ Vascular Neurosurgery : เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm), เส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation : AVM)
 • การผ่าตัดโรคทางระบบประสาทในเด็ก (Pediatric Neurosurgery)
 • การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในภาวะโพรงสมองโต (Hydrocephalus)
 • การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำจากโพรงสมองชนิดชั่วคราว (Ventriculoscopy)
 • การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยเหล็ก โโยการเจาะรูผ่านผิวหนัง (Percutaneous pedicle screw fixation)


การผ่าตัดกระดูกสันหลัง(Spine Surgery)

 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยผ่าตัด (Operating Microsope) และใช้เทคนิคนำวิถี (Navigator Assisted Surgery)
 • กระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylosis and Disc Diseases)
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง (Spinal Fusions)
 • เนื้องอกในไขสันหลัง (Spinal Cord Tumors)
 • อุบัติเหตุของกระดูกสันหลัง (Spinal Injury)


เครื่องมือประจำศูนย์

 • Sleep Studies: Polysomnography, Double study (consisting of overnight EEG recordings with polysomnography), MSLT
 • Positive Airway Pressure Titration: CPAP, Bilevel PAP, ASV Titration
 • Carotid doppler ultrasound
 • Transcranial doppler ultrasound (TCD)
 • EEG
 • NCS/EMG


ความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี 1 ใน 3 ของเอเชีย  จับมือกันเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่วงการแพทย์ไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานให้แก่บุคลากรทางแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องบริการทางการแพทย์ระดับสากล งานวิจัยทางการแพทย์ รวมไปถึงการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างองค์กรเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมเปิดตัว BDMS-OHSU International Health Alliance เพื่อยกระดับวงการแพทย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติและพัฒนายกระดับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นโอกาสก้าวสำคัญของประเทศไทย

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศ.นพ.คีธ แอล แบล็ค  ศัลยแพทย์สมองชื่อดังของโลก โดยมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับอนาคตในการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท นำร่องด้านการรักษาเนื้องอกและมะเร็งในสมองให้มีประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้น ซึ่งด้วยความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ BDMS เพิ่มศักยภาพในการเป็น “สถาบันการรักษาด้านสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร์)” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. พุทธิพร เธียรประสิทธิ์

ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

ประสาทศัลยศาสตร์

พญ. นันทพร ตียพันธ์

ประสาทวิทยา, ประสาทวิทยา, ประสาทวิทยา

รศ. นพ. เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน

ประสาทศัลยศาสตร์

แพคเกตและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ