ศูนย์สมองและระบบประสาท
เปิดให้บริการ 
วันจันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.

บริการต่างๆ


ศูนย์โรคสมองและระบบประสาทรับตรวจรักษาโรคดังต่อไปนี้

 • โรคปวดศรีษะและไมเกรน
 • โรคเวียนศรีษะ
 • โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน
 • โรคลมชักหรืออาการวูบ
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และพาร์กินสัน
 • ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ
 • ภาวะการนอนผิดปกติ
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคสมองเสื่อม
 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า
 • โรคปลอกประสาทอักเสบ


การวินิจฉัยที่แม่นยำด้วยเครื่องมือทันสมัย

 • การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (Computed Tomography : CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance : MRI, MRA)
 • การตรวจหลอดเลือดที่คอ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
 • การตรวจการนำกระแสประสาท
 • ตรวจการนอนหลับ (Sleep Study)


การผ่าตัดสมอง (Brain Surgery)

 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยผ่าตัด (Operating Microsope) และใช้เทคนิคนำวิถี (Navigator Assisted Surgery)
 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ (Head Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ Vascular Neurosurgery : เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm), เส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation : AVM)
 • การผ่าตัดโรคทางระบบประสาทในเด็ก (Pediatric Neurosurgery)
 • การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในภาวะโพรงสมองโต (Hydrocephalus)
 • การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำจากโพรงสมองชนิดชั่วคราว (Ventriculoscopy)
 • การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยเหล็ก โโยการเจาะรูผ่านผิวหนัง (Percutaneous pedicle screw fixation)


การผ่าตัดกระดูกสันหลัง(Spine Surgery)

 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยผ่าตัด (Operating Microsope) และใช้เทคนิคนำวิถี (Navigator Assisted Surgery)
 • กระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylosis and Disc Diseases)
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง (Spinal Fusions)
 • เนื้องอกในไขสันหลัง (Spinal Cord Tumors)
 • อุบัติเหตุของกระดูกสันหลัง (Spinal Injury)


เครื่องมือประจำศูนย์

 • Sleep Studies: Polysomnography, Double study (consisting of overnight EEG recordings with polysomnography), MSLT
 • Positive Airway Pressure Titration: CPAP, Bilevel PAP, ASV Titration
 • Carotid doppler ultrasound
 • Transcranial doppler ultrasound (TCD)
 • EEG
 • NCS/EMG


ความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี 1 ใน 3 ของเอเชีย  จับมือกันเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่วงการแพทย์ไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานให้แก่บุคลากรทางแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องบริการทางการแพทย์ระดับสากล งานวิจัยทางการแพทย์ รวมไปถึงการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างองค์กรเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมเปิดตัว BDMS-OHSU International Health Alliance เพื่อยกระดับวงการแพทย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติและพัฒนายกระดับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นโอกาสก้าวสำคัญของประเทศไทย

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศ.นพ.คีธ แอล แบล็ค  ศัลยแพทย์สมองชื่อดังของโลก โดยมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับอนาคตในการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท นำร่องด้านการรักษาเนื้องอกและมะเร็งในสมองให้มีประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้น ซึ่งด้วยความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ BDMS เพิ่มศักยภาพในการเป็น “สถาบันการรักษาด้านสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร์)” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. พุทธิพร เธียรประสิทธิ์

ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

ประสาทศัลยศาสตร์

พญ. นันทพร ตียพันธ์

ประสาทวิทยา, ประสาทวิทยา, ประสาทวิทยา

รศ. นพ. เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน

ประสาทศัลยศาสตร์

แพคเกตและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โทร. 052 089 888 หรือสายด่วน 1719 (ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.) นอกเวลาโทร. 1719
Email: info@bangkokhospital-chiangmai.com