คลินิกไตเทียม เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 

  • การฟอกเลือดด้วเครื่องไตเทียม โดยใช้ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์( Reverse Osmosis) ขั้นสูง( Ultrapure dialysate) ภายใต้มาตราฐานการตรวจรับรองคุณภาพจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย ด้วยระบบการฟอกเลือดมาตรฐาน (Regular hemodialysis) และการฟอกเลือดขั้นสูงแบบออนไลน์ (Online Hemodiafiltration) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดของเสียได้มากขึ้น
  • การฟอกเลือดผู้ป่วยในห้อง ICU ด้วยเครื่องผลิตน้ำบริสุทธ์แบบเครื่อนที่ ( Reverse Osmosis Mobile)
  • การฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) ในผู้ป่วยที่มีภาวไตวายเฉียบพลัน อยู่ในภาวะวิกฤติไม่สามารถฟอกเลือดแบบปกติได้
  • การฟอกเลือดเพื่อดูดซับสารพิษ (Adsorption) ในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษและยาเกินขนาด
  • การเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง Therapeutic plasmapheresis (TPE), Doublefiltration plasmapheresis (DFPP) สำหรับผู้ป่วยโรคเลือด หรือโรคทางภูมิต้านทานบางชนิด
  • ห้องบริการที่ได้มาตราฐาน มีความทันสมัย พร้อมสื่อบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติ ภายในพื้นที่ส่วนตัว ภายในพื้นที่ทั้งหมด 5 ห้อง
  • ทีมผู้ให้บริการที่มีความสามารถเฉพาะทางอันประกอบด้วย แพทย์อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrologist)และพยาบาลเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะไตวานเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยมาตราฐานการให้บริการที่มีความยืดหยุ่น เป็นมิตร ให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการวางแผนรักษา
  • ให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความประสงค์เข้าใช้บริการชั่วคราว เช่น นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ เป็นต้นในการนัดหมายสำรองคิวตามวันและเวลาที่ต้องการ