คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 20.00 น.

รายละเอียดคลินิก

 

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เราพร้อมให้บริการและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ให้บริการด้านการรักษาและโปรแกรมดังนี้

 

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Rehabilitation) เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูกและข้อ (Orthopedic and Trauma Fracture Rehabilitation) เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกแต่กำเนิด หรือ เกิดจากการทำงาน หรือใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการฟื้นฟู ก่อน และ หลังการผ่าตัดกระดูกระยางค์แขนขา
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท (Neurology Rehabilitation) บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก (Pulmonary Rehabilitation) การเคาะปอด และ การกระตุ้นไอ ในเด็ก ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจและทรวงอก เช่นโรคถุงลมโป่งพอง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ มีปัญหาในการทรงตัวและการเดิน แนะการออกกำลังกายที่เหมาะสม
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาเวียนศรีษะ ในการทรงตัวและการเดินจากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน(Vestibular Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู สมรรถภาพโรคหัวใจ (Cardiac Rehabilitation) ในผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ , ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยังไม่สามารถออกกำลังกายได้
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านพัฒนาการเด็ก (Child development)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มสตรีมีครรภ์ และหลังคลอด เช่นจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในสตรีมีครรภ์ การรักษาอาการปวดคัดตึงเต้านมหลังคลอด ด้วยเครื่องคลื่นอัลตราซาวด์ (Ultrasound therapy)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มนักกีฬา และ จากการเล่นกีฬา เช่น การจัดโปรแกรมเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการแข่งขัน การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดจากการเล่นกีฬา การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อกลับไปเล่นกีฬาหลังการบาดเจ็บ เป็นต้น
 • โปรแกรมบำบัดในน้ำ ธาราบำบัด (Hydrotherapy) ที่เป็นส่วนตัวในแทงค์เดี่ยว สะอาด และมีนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ ดูแลตลอดการรักษา แบบตัวต่อตัว
 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม และการระงับความปวด (Trigger Point Therapy)
 • โปรแกรมการเตรียมความพร้อม เมื่อกลับไปฟื้นฟูร่างกายที่บ้าน ให้กับผู้มารับบริการและผู้ดูแล
 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์ (Laser Therapy) คลื่นกระแทก เพื่อลดอาการปวด (Shock wave therapy)
 • การฟื้นฟูอาการปวด คอบ่าไหล่  ปวดหลังเอวและสะโพก ด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด
 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย*
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • แก้ไขความผิดปกติการพูดเบื้องต้น การฝึกกระตุ้นกลืน
 • ให้บริการสั่งตัดอุปกรณ์พิเศษสั่งตัดเฉพาะโรค และ กายอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ดามมือ, รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน, การให้คำแนะนำในการปรับรองเท้าที่เหมาะสม  

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ธนยศ มูลละ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู