คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 22.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 780

ข้อมูลทั่วไป

พร้อมให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับการประเมิน การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมทั้งวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูกและข้อ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกแต่กำเนิด หรือเกิดจากการทำงาน หรือจากการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการฟื้นฟูก่อน และหลังการผ่าตัดกระดูกระยางค์แขนขา
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟูร่างกายจากโรคทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคจากระบบทางเดินหายใจและทรวงอก การเคาะปอด และการกระตุ้นไอในเด็ก หรือผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจและทรวงอก เช่น โรคถุงลมโป่งพอง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาในการทรงตัวและการเดิน ช่วยแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ที่มีปัญหาเวียนศีรษะ การทรงตัวและการเดิน จากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ในผู้ป่วยก่อน และหลังการผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องการออกกำลังกาย และสามารถออกกำลังกายได้
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านพัฒนาการเด็ก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรมบำบัดเด็ก รวมทั้งแบบประเมิน ร่วมกับเทคนิคที่ทันสมัย และการบริการอย่างใกล้ชิดตลอดการดูแล
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูกลุ่มสตรีมีครรภ์ และหลังคลอด เช่น การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในสตรีมีครรภ์ การรักษาอาการปวดคัดตึงเต้านมหลังคลอดด้วยเครื่องคลื่นอัลตราซาวนด์
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูกลุ่มนักกีฬา และผู้มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น การจัดโปรแกรมเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการแข่งขัน การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดจากการเล่นกีฬา การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อกลับไปเล่นกีฬาหลังการบาดเจ็บ
 • โปรแกรมบำบัดในน้ำ หรือธาราบำบัด ในแทงค์เดี่ยว สะอาด และมีนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญดูแลแบบตัวต่อตัวตลอดการรักษา
 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการใช้เข็มระงับความปวด ที่จุดกระตุ้นปวด
 • โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเมื่อกลับไปฟื้นฟูร่างกายที่บ้าน ให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล
 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่าง ๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน
 • การบำบัดด้วยเครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยเครื่องคลื่นอัลตราซาวนด์
 • การลดปวดด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังต่ำ
 • การลดปวดด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูงพลังงานกลาง เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการลดปวด ช่วยฟื้นฟู และซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บเฉียบพลัน
 • การลดปวดด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูงพลังงานสูง สามารถเห็นผลทันทีภายในครั้งแรกที่ได้รับการรักษา
 • การลดปวดด้วยคลื่นกระแทก
 • การฟื้นฟูอาการปวดจากการทำงาน หรือออฟฟิศซินโดรม
 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย
 • กิจกรรมบำบัด เพื่อฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • การแก้ไขความผิดปกติการพูด โดยนักอรรถบำบัด
 • การฝึกกระตุ้นกลืน โดยนักกิจกรรมบำบัด
 • บริการสั่งตัดอุปกรณ์พิเศษสั่งตัดเฉพาะโรค และกายอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ดามมือ รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน การให้คำแนะนำในการปรับรองเท้าที่เหมาะสม
 • การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย สำหรับการลดน้ำหนัก
 • การจัดท่าทางที่เหมาะสมตามหลักการยศาตร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม
 • การตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกายก่อนเริ่มงานเฉพาะอาชีพ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ธนยศ มูลละ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ. สินีนาถ พรจากสวรรค์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ. คุณธัญญ์ เหล่าไพโรจน์