คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 866

ข้อมูลทั่วไป

ศาสตร์แห่งการชะลอวัย นับเป็นการแพทย์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการป้องกันและชะลอความเสื่อม รวมถึงการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกาย โดยเริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตรวจสภาวะของร่างกายโดยละเอียด อาทิ การตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระ และการตรวจหาระดับฮอร์โมนในร่างกายเพื่อการรักษาและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลอย่างตรงจุด

ความลับเฉพาะบุคคล เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของทุกวัย

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น กลไกในร่างกายจะเกิดความเสื่อมและถดถอยทางธรรมชาติ ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป กลไกเหล่านี้สามารถป้องกันและชะลอได้ ด้วยการเอาใจใส่รายละเอียดต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยศาสตร์แห่งการชะลอวัยนี้ มิได้มุ่งเน้นแค่การป้องกันเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมในการรักษากรณีที่เกิดโรคแล้ว เพื่อให้ผลการรักษาประสบความสำเร็จมากขึ้น ที่สำคัญเพื่อช่วยให้ท่านดูแลสุขภาพอย่างถูกทิศทาง และเหมาะสมอย่างมีหลักการตามวิชาแพทย์

ทำไมต้องเลือกคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เราใช้เครื่องมือตรวจชีวโมเลกุลที่มีเพียงไม่กี่แห่งในทวีปเอเชีย ถือเป็นนวัตกรรมอีกขั้นของวิทยาการตรวจวิเคราะห์ระดับชีวโมเลกุล ซึ่งสามารถตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค และเข้าไปจัดการกับปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อลดแนวโน้มในการที่จะเกิดโรคร้ายขึ้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ อาจได้รับมาแต่กำเนิดตั้งแต่วัยเด็ก จากสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมการดำรงชีวิต แล้วสะสมเรื่อยมาโดยไม่แสดงอาการ แต่รู้ตัวอีกทีเมื่อร่างกายแสดงอาการออกมาว่าเป็นโรคแล้ว

นอกจากนี้ ยังนำเสนอบริการที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะ มุ่งเน้นความทันสมัย และการบริการที่ครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา แนะนำรายละเอียดแบบเฉพาะบุคคล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ดูแลเอาใจใส่อย่างเข้าใจ ร่วมวางแผนการดูแลสุขภาพ พร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

บริการของคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

โปรแกรมการชะลอวัย (Royal Age Management)

เป็นการออกแบบโปรแกรมพิเศษเฉพาะบุคคล โดยการผสมผสานศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพ ทั้งการต้านอนุมูลอิสระ การขจัดความเครียด การทานอาหารเสริมอย่างเหมาะสมเฉพาะบุคคล การรับประทานอาการ การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง รวมถึงการตรวจพิเศษเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคืนความสมดุลของสุขภาพที่แท้จริง โดยมีให้เลือกถึง 2 โปรแกรม ดังต่อไปนี้

Royal Comprehensive Age Management ประกอบด้วย

 • การตรวจประเมินระดับสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ
 • การตรวจระดับสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนการเผาผลาญ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนการนอน เป็นต้น
 • การตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ วัดระดับเม็ดเลือด ระดับน้ำตาล ระดับน้ำตาลสะสม ฮอร์โมนอินซูลิน ระดับไขมันในเลือด การทำงานของตับ การทำงานของไต ตรวจระดับยูริก ตรวจสารคัดกรองโรคมะเร็ง ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก อัลตราซาวนด์ช่องท้อง ตรวจเอกซเรย์เต้านม อัลตราซาวนด์เต้านม ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจอัลตร้าซาวนด์ต่อมลูกหมาก ตรวจมวลไขมันในร่างกาย ตรวจอัตราส่วนของกล้ามเนื้อกระดูก และไขมันในร่างกาย
 • การตรวจประเมินผลทางห้องปฏิบัติการพิเศษ เช่น การตรวจระดับสารสื่อประสาท
 • การตรวจระดับการขับสารพิษของตับ
 • การตรวจระดับการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระในร่างกาย
 • การตรวจระดับการทำลายสลายตัวออกมาในปัสสาวะของกระดูก
 • การจัดเตรียมอาหารเสริมเฉพาะบุคคลตามผลการตรวจเลือด และสภาวะร่างกาย
 • การตรวจติดตามผลทุก 4-6 เดือน เพื่อปรับสมดุลของร่างกายจากภายในสู่ภายนอก

Royal Executive Age Management

 • การตรวจประเมินระดับสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ
 • การตรวจระดับสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนการเผาผลาญ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนการนอน เป็นต้น
 • การตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ วัดระดับเม็ดเลือด ระดับน้ำตาล ระดับน้ำตาลสะสม ฮอร์โมนอินซูลิน ระดับไขมันในเลือด การทำงานของตับ การทำงานของไต ตรวจระดับกรดยูริก ตรวจสารคัดกรองโรคมะเร็ง ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก อัลตราซาวนด์ช่องท้อง ตรวจเอกซเรย์เต้านม อัลตร้าซาวนด์เต้านม ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจดัชนีมวลกาย
 • การจัดเตรียมอาหารเสริมเฉพาะบุคคลตามผลการตรวจเลือด และสภาวะร่างกาย
 • การตรวจติดตามผลทุก 4-6 เดือน เพื่อปรับสมดุลของร่างกายจากภายในสู่ภายนอก

โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก (Royal Weight Management)

โปรแกรมการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในบุคลิกภาพ และความแข็งแรงในทุกด้าน ด้วยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไข เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะโรคอ้วน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ และออกแบบการลดน้ำหนักเฉพาะบุคคล โดยเน้นไปที่การสลายไขมันส่วนเกิน โดยการเพิ่มการเผาผลาญของเซลล์ไขมันในร่างกาย มากกว่าแค่การลดน้ำหนักโดยการหยุดความหิว

โปรแกรมการดูแลระดับฮอร์โมน (Royal Hormone)

เราสามารถออกแบบโปรแกรมการดูแลระดับฮอร์โมน เพื่อช่วยส่งเสริมสมรรถภาพความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ด้วยหลักการของเวชศาสตร์ชะลอวัยที่กล่าวไว้ว่าระดับความสมดุลของฮอร์โมนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป ก่อให้เกิดภาวะหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน อาทิ ระดับพลังงานลดลง การเผาผลาญในร่างกายลดลง ผิวพรรณเปลี่ยนแปลง แห้งกร้าน เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น มวลกล้ามเนื้อลดลง ปริมาณไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้น กระดูกบาง ความจำลดลง สมองเสื่อม ภาวะการนอนหลับผิดปกติ นอนหลับยากขึ้น นอนหลับไม่สนิท หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า ความต้องการทางเพศลดลง และอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจขาดเลือด โดยมีรายละเอียดของโปรแกรม ดังต่อไปนี้

 • การตรวจระดับสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนการเผาผลาญ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนการนอน ฮอร์โมนความเครียด โกรทฮอร์โมน ฮอร์โมนอินซูลิน การเผาผลาญน้ำตาล เป็นต้น
 • Hormone Replacement Therapies (HRT)
  การรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทน โดยคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เลือกใช้ฮอร์โมนที่มีลักษณะโครงสร้างทางเคมีเหมือนฮอร์โมนธรรมชาติของมนุษย์ (Bioidentical Hormone) เท่านั้น และมีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด สามารถปรับระดับฮอร์โมนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อความปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพสูงสุด

โปรแกรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ (BCM Royal Sport)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำ และออกแบบโภชนาการตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล เพื่อที่สุดแห่งโปรแกรมออกกำลังกาย โดยมีให้เลือกถึง 2 โปรแกรม ดังต่อไปนี้

 • การตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพนักกีฬาเบื้องต้น
 • การตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพนักกีฬาเชิงลึก

Food Intolerance Test (232 Food Items)

เป็นการตรวจปฏิกิริยาของร่างกายผ่าน Immunoglobulin G4 (IgG4) ต่ออาหาร 232 ชนิด ปฏิกิริยานี้มักเกิดจากการรับประทานอาหารชนิดเดิมอย่างซ้ำ ๆ จนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าใจว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม อาการที่แสดงออกจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และมักเกิดหลังจากรับประทานอาหารที่แพ้แล้วหลายวัน ทำให้สังเกตได้ยาก หากเรายังรับประทานอาหารประเภทที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยานี้สะสมต่อเนื่อง ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือแม้แต่เกิดการรบกวนระบบประสาทและความจำ เช่น ในภาวะสมาธิสั้น ไมเกรน เป็นต้น
การแพ้อาหารแบบแอบแฝง (lgG) ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ดังนี้

 • ปวดศีรษะเรื้องรัง ไมเกรน
 • คัดจมูก น้ำมูกไหลเรื้อรัง
 • สิวเรื้อรัง
 • ท้องผูก
 • จุกเสียดแน่นท้อง
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ภาวะสมาธิสั้น
 • ผื่นลมพิษเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ
 • ท้องเสีย
 • ลำไส้ระคายเคือง ลำไส้แปรปรวน
 • ลำไส้อักเสบ
 • น้ำหนักขึ้นง่าย
 • โรคแพ้ภูมิตนเอง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โปรแกรมตรวจ Preventive Genetic Testing (Royal Signature)

ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนล้วนประกอบไปด้วยเซลล์ต่าง ๆ มากมายหลายล้านเซลล์ หน้าที่ของเซลล์นั้นมีทั้งการสร้างพลังงาน และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แต่ละเซลล์จะมีแท่งโครโมโซม หรือสายพันธุกรรม (DNA) ที่ประกอบขึ้นจากกรดอะมิโน ซึ่งลำดับการเรียงตัวของกรดอะมิโนเหล่านี้ เรามักรู้จักกันในชื่อของ ยีน (Gene) นั่นเอง

อาจกล่าวได้ว่า ยีนมีหน้าที่ในการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมจากบิดามารดามาสู่ตัวเรา เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของร่างกาย โดยพบว่า สายพันธุกรรมของมนุษย์แต่ละคนจะมีข้อมูลที่เหมือนกันทุกประการเพียง 0.1% เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่อธิบายว่า เหตุใดมนุษย์เราจึงแตกต่างกัน ทั้งหน้าตา ร่างกาย รวมถึงการเกิดโรค

การตรวจ Preventive Genetic Testing จะแบ่งยีนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการประเมินภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรค โดยสามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผู้เข้ารับการตรวจต้องงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจเพียง 1 ชั่วโมง จากนั้นแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และใช้ไม้สำลีขูดเบา ๆ ที่กระพุ้งแก้ม เพื่อนำเนื้อเยื่อบุกระพุ้งแก้มไปตรวจ จากนั้นภายใน 5 สัปดาห์ ก็จะได้รับผลตรวจ พร้อมคำแนะนำจากแพทย์ในการวางแผนการใช้ชีวิต ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเหมาะสมตามพิมพ์เขียวของร่างกายอีกด้วย

Preventive Genetic Testing ประกอบด้วยการตรวจประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • Andrology การตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ภาวะกระดูกพรุน เส้นเลือดอุดตัน ขบวนการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และการอักเสบเรื้อรัง
 • Gynecology การตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ภาวะเส้นเลือดอุดตัน โรคหัวใจ และมะเร็งเต้านม รวมถึงผลดีผลเสียที่จะได้รับจากการได้รับฮอร์โมนเพศหญิงทดแทน
 • Obstetrics การตรวจประเมินผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะเส้นเลือดอุดตัน (Thrombosis)
 • Pharmacology สามารถบ่งบอกถึงความแตกต่างทางพันธุกรรม (Genetic Variation) ที่มีผลต่อการบริหารยาของร่างกาย รวมถึงประสิทธิภาพหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาในแต่ละบุคคล
 • Cardiology การตรวจประเมินความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคในกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ เส้นเลือดอุดตัน โรคอ้วน ความผิดปกติของไขมันในเส้นเลือด ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะบุคคล (Royal Antioxidants & Micronutrients Plus)

ไม่มีมนุษย์คนใดที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การนอน ความเครียด อาชีพ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนมีร่างกายที่แตกต่างกันโดยชัดเจน ดังนั้น ก่อนการให้การรักษา หรือผลิตอาหารเสริม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องตรวจเช็คเพื่อหาข้อมูลความบกพร่องของวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายของบุคคลนั้นก่อน แล้วจึงปรับวิตามิน และแร่ธาตุให้เหมาะกับผลเลือดนั้น ๆ ดังนั้น เราจึงมีบริการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะบุคคล เพราะเราเชื่อมั่นว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี และมีความสุขมาจากร่างกายและจิตใจที่สมดุล ภายใต้คำแนะนำเพื่อการดูแลที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพ