คลีนิกอายุรกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 823

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา พร้อมด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจวินิจฉัย

วินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม คลินิกอายุรกรรมให้การดูแลในเชิงเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ แบบองค์รวมโดยให้การดูแลแบบองค์รวมจากสุขภาพกาย สู่สุขภาพใจ จากศีรษะจรดเท้า จากการรักษาสู่การพยายามป้องกัน เพื่อลดการเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อน

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้บริการใน 4 สาขาเฉพาะทางด้านอายุรกรรม ได้แก่

  • อายุรกรรมทั่วไป
  • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
  • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

โรคภูมิเเพ้

อาการที่กำลังบ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายกำลังมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล น้ำตาไหล คันตามร่างกาย หอบหืด แน่นหน้าอก แพ้แมลงต่อย หรือแม้กระทั่งแพ้อาหาร ซึ่งหากสงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคภูมิแพ้ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพราะโรคภูมิแพ้บางชนิดมีอาการที่เฉียบพลันและรุนแรงได้ การทราบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อการรักษาและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จึงเป็นเรื่องจำที่เป็น

โรคปอดเเละโรคระบบทางเดินหายใจ

ระบบทางเดินหายใจแบ่งเป็นส่วนบนและส่วนล่าง ถ้าเป็นส่วนบนจะประกอบไปด้วย จมูก ลำคอ โพรงหลังจมูก กล่องเสียง แต่ถ้าเป็นส่วนล่างจะประกอบด้วย หลอดคอ หลอดลม และปอดทั้งสองข้าง ดังนั้น โรคในกลุ่มนี้จึงครอบคลุมตั้งแต่โรคที่มีอาการไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น หลอดลมอักเสบ หอบหืด วัณโรค ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ และมะเร็งปอด

โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอวัยวะในร่างกาย ซึ่งถือว่าเป็นโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่มีเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ทางเพศสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งทางสายรก

โรคความดันโลหิตสูง

ถือเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจสร้างความเสียหายให้กับหลอดเลือดได้ เช่น ทำให้หลอดเลือดแข็ง หลอดเลือดโป่งพอง และยังนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอีกหลายโรค เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง อัมพาต และอัมพฤกษ์

โรคต่อมไร้ท่อ

ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแคลอรี่ให้เป็นพลังงาน การเต้นของหัวใจ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อและกระดูก รวมถึงการมีบุตร ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือจากการเกิดรอยโรคต่างๆ นั้นทำให้เกิดโรคตามมามากมาย เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุน ภาวะโรคอ้วน

โรคไต

ไต มีหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือด การทรุดโทรมของไตจึงเกิดขึ้นได้ง่าย โรคไตจัดเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักตรวจพบโรคเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงไปกว่าร้อยละ 70 แล้ว โรคไตที่พบบ่อย ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคนิ่วในไต และโรคไตอักเสบจากการติดเชื้อ

โรคในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุสามารถมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงได้ อย่างไรก็ตามก็ยังอาจมีปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อม โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า หรือโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อดูแลด้านยา กายภาพบำบัด อารมณ์และจิตใจ

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. สีหะนันท์ อุทิตสาร อายุรศาสตร์