คลินิกออนโคโลยี เปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 861

ข้อมูลทั่วไป

 

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา และเซลล์วิทยาที่ทันสมัย การตรวจทางรังสีเพื่อประเมินระยะ และการแพร่กระจายของโรค และเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยก่อนเริ่มทำการรักษา โดยเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

ปัจจุบัน ด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้า การรักษาโรคมะเร็งจึงให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสหายขาดได้มากขึ้น รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อน และความเสี่ยงต่าง ๆ ให้น้อยลง วิทยาการที่นำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่ การผ่าตัด การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ยากลุ่มเป้าหมาย (Targeted Therapy) การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) และยาฮอร์โมน

 

นอกจากนี้ คลินิกออนโคโลยี ยังให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา เช่น โลหิตจาง ภาวะเลือดออกง่าย ภาวะหลอดเลือดอุดตัน ภาวะเลือดข้น และเม็ดเลือดสูงผิดปกติ อีกด้วย

 

การวินิจฉัย

 

การวินิจฉัยทางรังสี พยาธิวิทยา และเซลล์วิทยา

 

การรักษา

 

นอกจากการผ่าตัดแล้ว ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้เกิดทางเลือกในการรักษามะเร็งมากมาย โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีชั้นสูงทางการแพทย์ และเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุด โดยตระหนักถึงปัจจัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

 

ยาเคมีบำบัด

เป็นการรักษาด้วยยาหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ต้าน หรือทําลายเซลล์มะเร็ง ทําให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปได้ และตายในที่สุด ยาเคมีบำบัดมีหลายรูปแบบ ส่วนมากเป็นยาฉีด โดยการหยดร่วมกับสารน้ำเข้าทางหลอดเลือดดำ ปัจจุบันมียาเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทาน ซึ่งทำให้การบริหารยาสะดวกมากขึ้น ลดการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

ยากลุ่มพุ่งเป้า

เป็นการรักษาโดยอาศัยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อทำการกำจัด หรือควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้ยาที่ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งแบบจำเพาะเจาะจง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ายาเคมีบำบัด และมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเคมีบำบัด

 

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

เป็นการรักษาโดยอาศัยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อทำการกำจัด หรือควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ฮอร์โมนบำบัด

 

เป็นการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาที่มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมน หรือยับยั้งการสร้างฮอร์โมนบางชนิด เนื่องจากมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก อาศัยฮอร์โมนในการเจริญเติบโต การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัดจึงช่วยควบคุมมะเร็งเหล่านี้ได้ โดยมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเคมีบำบัด

 

ความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

 

คลินิกออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาให้เป็น ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านโรคมะเร็ง สำหรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน รวมไปถึงผู้ป่วยในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง อาทิเช่น

 

  • โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทย ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ
  • บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ และโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ MD Anderson Cancer Centre ซึ่งเป็นสถาบันรักษาโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา

แพทย์ประจำศูนย์

ศ.เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ อายุรศาสตร์

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา