คลินิกหู คอ จมูก เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 

ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหา อาทิเช่น

 

 • หู
  • – หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก
  • – โรคของหู หูอื้อ
  • – มีเสียงผิดปกติในหู
  • – ความผิดปกติของการได้ยิน
  • – สิ่งแปลกปลอมในหู
  • – ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
  • – ตรวจระบบการทรงตัว
  • – การใส่เครื่องช่วยฟังเสียง
 • คอ
  • – ความผิดปกติของช่องปากและกล่องเสียง ทอนซอลและต่อมอดินอยด์
  • – เนื้องอก และลำคอ บริเวณศีรษะ
  • – มะเร็งบริเวณลำคอ
  • – มีก้อนผิดปกติบริเวณคอ
  • – ต่อมน้ำเหลืองโต
  • – ต่อมน้ำลายโต
  • – ต่อมไทรอยด์
  • – คางทูม
 • จมูกและไซนัส
  • – ภูมิแพ้
  • – โรคทางจมูกและไซนัส
  • – นอนกรน
 • บริการตรวจรักษาแนะนำการผ่าตัดโรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก ต่างๆ ได้แก่
  • – ตรวจการทำงานของระบบหูชั้นกลาง เพื่อวิเคราะห์อาการหูอื้อหรือสูญเสียการได้ยิน Audiometry and Tympanometry
  • – ตรวจสภาพหูชั้นนอก ชั้นใน และแก้วหูด้วยกล้องสามารถเห็นภาพทาง จอมอร์นิเตอร์ Ear Microscope
  • – ตรวจการได้ยินด้วยนักโสตสัมผัสวิทยาเพื่อตรวจระดับการได้ยิน ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
  • – ผ่าตัดไซนัส Endoscopic Sinus Surgery
  • – กล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการผ่าตัดหู ( Microscopic Ear Surgery)
  • – การใช้บอลลูนเปิดโพรงไซนัส (Balloon Sinuplasty)
  • – การรักษาด้วยด้วยคลื่นวิทยุ Radiofrequency Tissue Volume reduction
  • – ผ่าตัดไทรอยด์ Thyroid Surgery
  • – ผ่าตัดบริเวณศีรษะลำคอ Head and neck Surgery
  • – ตรวจภายในของช่องจมูกและปาก Nasal Endoscope
  • – ผ่าตัดไซนัสโดยใช้เครื่อง Navigator

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. อำนาจ ชวาลวุฒิ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ. สุปราณี ฟูอนันต์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดร. พญ. วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ. วรยา ขัตติพัฒนาพงษ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แพคเกตและโปรโมชั่น

แพ็กเกจผ่าตัดต่อมทอนซิลและไซนัส

คลินิกหู คอ จมูก
ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โทร : 052 089 888 หรือ 1719 (เฉพาะโทรภายในประเทศเท่านั้น)
อีเมล์ : info@bangkokhospital-chiangmai.com