คลินิกหู คอ จมูก เปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 896

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูกทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การรักษา รวมถึงการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย

บริการของคลินิกหู คอ จมูก

หู

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับหู เช่น

 • หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก
 • โรคของหู หูอื้อ
 • มีเสียงผิดปกติในหู
 • ความผิดปกติของการได้ยิน
 • มีสิ่งแปลกปลอมในหู
 • ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
 • ตรวจระบบการทรงตัว
 • การใส่เครื่องช่วยฟังเสียง

คอ

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคบริเวณลำคอ เช่น

 • ความผิดปกติของช่องปาก กล่องเสียง ทอนซิลและต่อมอดีนอยด์
 • เนื้องอก บริเวณลำคอ และศีรษะ
 • มะเร็งบริเวณลำคอ
 • มีก้อนผิดปกติบริเวณคอ
 • ต่อมน้ำเหลืองโต
 • ต่อมน้ำลายโต
 • ต่อมไทรอยด์
 • โรคคางทูม

จมูกและไซนัส

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางจมูก และไซนัส เช่น

 • โรคภูมิแพ้
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ ภาวะนอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Lab Test)
 • การตรวจการทำงานของระบบหูชั้นกลาง (Audiometry and Tympanometry) เพื่อวิเคราะห์อาการหูอื้อ หรือสูญเสียการได้ยิน
 • การตรวจสภาพหูชั้นนอก ชั้นใน และแก้วหูด้วยกล้อง (Ear Microscope)
 • การตรวจการได้ยินด้วยนักโสตสัมผัสวิทยา เพื่อตรวจระดับการได้ยิน ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Sinus Surgery)
 • การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคปผ่านเครื่องเนวิเกเตอร์ (Endoscopic Sinus Surgery with Navigator)
 • การผ่าตัดหูด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Ear Surgery)
 • การใช้บอลลูนเปิดโพรงไซนัส (Balloon Sinuplasty)
 • การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ (Radiofrequency Tissue Volume Reduction)
 • การผ่าตัดไทรอยด์ (Thyroid Surgery)
 • การผ่าตัดบริเวณศีรษะ และลำคอ (Head and Neck Surgery)
 • การตรวจภายในของช่องจมูกและปาก (Nasal Endoscope)
 • การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Allergy Skin Test) ช่วยในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ที่มีความไวและความจำเพาะสูง

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. อำนาจ ชวาลวุฒิ โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ. ฐาปณัฐ อริยานนท์ โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ. มานพ จิตต์จรัส เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

พญ. สุปราณี ฟูอนันต์ โสต ศอ นาสิกวิทยา