คลินิกหู คอ จมูก เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 

ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหา อาทิเช่น

 

 • หู
  • – หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก
  • – โรคของหู หูอื้อ
  • – มีเสียงผิดปกติในหู
  • – ความผิดปกติของการได้ยิน
  • – สิ่งแปลกปลอมในหู
  • – ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
  • – ตรวจระบบการทรงตัว
  • – การใส่เครื่องช่วยฟังเสียง
 • คอ
  • – ความผิดปกติของช่องปากและกล่องเสียง ทอนซอลและต่อมอดินอยด์
  • – เนื้องอก และลำคอ บริเวณศีรษะ
  • – มะเร็งบริเวณลำคอ
  • – มีก้อนผิดปกติบริเวณคอ
  • – ต่อมน้ำเหลืองโต
  • – ต่อมน้ำลายโต
  • – ต่อมไทรอยด์
  • – คางทูม
 • จมูกและไซนัส
  • – ภูมิแพ้
  • – โรคทางจมูกและไซนัส
  • – นอนกรน
 • บริการตรวจรักษาแนะนำการผ่าตัดโรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก ต่างๆ ได้แก่
  • – ตรวจการทำงานของระบบหูชั้นกลาง เพื่อวิเคราะห์อาการหูอื้อหรือสูญเสียการได้ยิน Audiometry and Tympanometry
  • – ตรวจสภาพหูชั้นนอก ชั้นใน และแก้วหูด้วยกล้องสามารถเห็นภาพทาง จอมอร์นิเตอร์ Ear Microscope
  • – ตรวจการได้ยินด้วยนักโสตสัมผัสวิทยาเพื่อตรวจระดับการได้ยิน ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
  • – ผ่าตัดไซนัส Endoscopic Sinus Surgery
  • – กล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการผ่าตัดหู ( Microscopic Ear Surgery)
  • – การใช้บอลลูนเปิดโพรงไซนัส (Balloon Sinuplasty)
  • – การรักษาด้วยด้วยคลื่นวิทยุ Radiofrequency Tissue Volume reduction
  • – ผ่าตัดไทรอยด์ Thyroid Surgery
  • – ผ่าตัดบริเวณศีรษะลำคอ Head and neck Surgery
  • – ตรวจภายในของช่องจมูกและปาก Nasal Endoscope
  • – ผ่าตัดไซนัสโดยใช้เครื่อง Navigator

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. อำนาจ ชวาลวุฒิ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ. สุปราณี ฟูอนันต์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดร. พญ. วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ. วรยา ขัตติพัฒนาพงษ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แพคเกตและโปรโมชั่น

แพ็กเกจผ่าตัดต่อมทอนซิลและไซนัส