คลินิกสูตินรีเวช เปิดให้บริการ
วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.
และวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 08.00 – 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 769

ข้อมูลทั่วไป

ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก ดังนั้น การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้   คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องแม่และเด็ก สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปี ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ การคลอด โดยสูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ และพยาบาลวิชาชีพคอยให้คำปรึกษา เพื่อความอุ่นใจของผู้ป่วยและบุคคลอันเป็นที่รัก

ขอบเขตการให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย

 • ตรวจสุขภาพสตรีพื้นฐาน และวินิจฉัยอย่างครบวงจร
 • ตรวจร่างกาย และให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep และตรวจหาไวรัส HPV ในบุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพคมชัด
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้ป่วยวัยหมดประจำเดือน
 • วินิจฉัยภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน เช่น ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้อง
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือน และระยะหลังหมดประจำเดือน
 • ให้การดูแลป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่น ๆ
 • รักษาโรคอื่น ๆ ของสตรี

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และภายหลังการคลอดบุตรอีกด้วย

การดูแลก่อนตั้งครรภ์

 • แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร
 • แนะนำและแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก

การดูแลในช่วงตั้งครรภ์

 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
 • วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
 • ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน)

การคลอดบุตร

 • คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
 • เตรียมตัวให้นมบุตร และปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

การแพทย์ทางเลือก กับการผ่าตัดทางนรีเวช

โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี รวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา