คลินิกสูตินรีเวช เปิดให้บริการ 

อังคาร พฤหัส เสาร์ อาทิตย์

08.00 – 16.00 น.

จันทร์ พุธ ศุกร์ 08.00 – 20.00 น.

รายละเอียดคลินิก

 

 

ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุ โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้

คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ดูแลคุณด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องแม่และเด็ก สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปี ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ การคลอด โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆและพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษา

 

ขอบเขตการให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย (ตรวจ รักษา ดูแล)

 • ตรวจสุขภาพสตรีพื้นฐาน วินิจฉัยอย่างครบวงจร
 • แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนแต่งงาน
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPV กลุ่มเสี่ยงในมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพคมชัด
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้ป่วยวัยหมดประจำเดือน

 

รักษาทุกโรคของสตรี

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้อง
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง) เตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน
 • ให้การดูแลป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่นๆ

 

ดูแลสตรีตั้งครรภ์

 • ก่อนตั้งครรภ์
  • – แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร
  • – แนะนำและแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก
 • ช่วงตั้งครรภ์
  • – ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
  • – วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
  • – ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
  • – ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน)
 • คลอดบุตร
  • – คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • – ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

 

การแพทย์ทางเลือก กับ การผ่าตัดทางนรีเวช
โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้นควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี รวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แพคเกตและโปรโมชั่น

แพ็กเกจคลอดและผ่าตัดคลอด 2018