คลินิกสูตินรีเวช เปิดให้บริการ
วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.
และวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 08.00 – 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 769

ข้อมูลทั่วไป

ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก ดังนั้น การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้   คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องแม่และเด็ก สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปี ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ การคลอด โดยสูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ และพยาบาลวิชาชีพคอยให้คำปรึกษา เพื่อความอุ่นใจของผู้ป่วยและบุคคลอันเป็นที่รัก

ขอบเขตการให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย

 • ตรวจสุขภาพสตรีพื้นฐาน และวินิจฉัยอย่างครบวงจร
 • ตรวจร่างกาย และให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep และตรวจหาไวรัส HPV ในบุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพคมชัด
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้ป่วยวัยหมดประจำเดือน
 • วินิจฉัยภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน เช่น ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้อง
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือน และระยะหลังหมดประจำเดือน
 • ให้การดูแลป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่น ๆ
 • รักษาโรคอื่น ๆ ของสตรี

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และภายหลังการคลอดบุตรอีกด้วย

การดูแลก่อนตั้งครรภ์

 • แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร
 • แนะนำและแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก

การดูแลในช่วงตั้งครรภ์

 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
 • วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
 • ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน)

การคลอดบุตร

 • คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
 • เตรียมตัวให้นมบุตร และปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

การแพทย์ทางเลือก กับการผ่าตัดทางนรีเวช

โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี รวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ การบริการเหนือระดับสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

แพ็กเกจตรวจเฉพาะทางสำหรับคุณผู้หญิง Premium Package Gynecolotic Examination. Female age 35-50 yrs.

แพ็กเกจคลอด ราคาการคลอดและการผ่าตัดคลอด สิ่งดีๆพร้อมจะมอบให้เพื่อคนที่เรารักที่สุด