คลินิกศัลยกรรม
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 20.00 น.

ข้อมูลทั่วไป

 
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคโดยการศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการตรวจรักษา ภายใต้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย
 

บริการของคลินิก

 
บริการด้านศัลยกรรมทั่วไป

 • ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยกรรมหลอดเลือด
 • ศัลยกรรมตกแต่ง
 • ศัลยกรรมเด็ก
 • ศัลยกรรมศีรษะ คอ และเต้านม

 
บริการผ่าตัดหรือหัตถการทั่วไป

 • การทำแผลประเภทต่าง ๆ เย็บแผล ตัดไหม ล้างแผล
 • การผ่าตัดเล็ก เช่น ก้อนที่ไขมัน ก้อนเนื้อ ที่ไม่ซับซ้อน เจาะฝี-หนอง
 • การตรวจทวารหนัก ฉีดยาเฉพาะที่รักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก และริดสีดวงโดยการรัดยาง
 • การฉีดยาลบแผลเป็น จี้หูด หรือตาปลา
 • การตัดเนื้อเยื่อด้วยเข็ม หรือเจาะถุงน้ำ
 • การนำสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ออกจากร่างกาย
 • การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องสำหรับผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ไส้เลื่อน ไส้ติ่ง
 • การผ่าตัดลำไส้และทวารหนักด้วยวิธีการส่องกล้อง
 • นิติเวชศาสตร์

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. เรืองศักดิ์ ธนะจินดาวงษ์

ศัลยศาสตร์

พญ. อริศฎา พิชญเดชากุล

ศัลยศาสตร์