คลินิกทันตกรรม
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 783

ข้อมูลทั่วไป

 

สุขภาพช่องปากที่ดี ย่อมส่งผลถึงสุขภาพองค์รวมของร่างกายที่แข็งแรง คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับบุคคลในทุกช่วงวัย รวมถึงการดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านปริทันต์ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรักษารากฟัน ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวด รวมถึงห้องตรวจทางรังสี ที่สามารถทำการเอกซเรย์ช่องปากและใบหน้าได้ทันที พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ ภายใต้มาตรฐานการรักษาที่คำนึงถึงความความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

 

ทันตกรรมไร้ความเจ็บปวด หรือการให้การรักษาทางทันตกรรมในขณะหลับ

 

สำหรับผู้ที่รู้สึกกลัวและเป็นกังวล เมื่อต้องมาพบทันตแพทย์ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษาได้ตามปกติ เช่น ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้พิการ คลินิกทันตกรรมมีทีมวิสัญญีแพทย์ที่สามารถดูแลให้ผู้ป่วยคลายความรู้สึกนั้นได้ ตั้งแต่การทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไปจนถึงการดมยาสลบเพื่อให้ไม่รู้สึกใด ๆ ขณะทำการรักษาทางทันตกรรม

 

การตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมการถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตอล

 

การถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตอลนั้น ตัวรับภาพจะมีความไวต่อรังสีมาก ช่วยลดปริมาณรังสีที่ใช้ และด้วยการประมวลผลภาพอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างฟิล์มแบบเดิม ทำให้ทันตแพทย์และผู้ป่วยสามารถดูภาพรังสีบนหน้าจอได้ทันที อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือช่วยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายภาพ การปรับความสว่าง และความคมชัดของภาพ ส่งผลให้การแปลผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

การถ่ายภาพรังสีแบบสามมิติ

 

ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพรังสีที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับงานทันตกรรมโดยเฉพาะ ทำให้สามารถถ่ายภาพรังสีของฟันและขากรรไกรแบบสามมิติได้ ส่งผลต่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ และการวางแผนการรักษาที่รัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศัลยกรรม และงานทันตกรรมรากเทียม จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาพรังสีแบบสามมิติถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จของการรักษา

 

ทันตกรรมรากเทียม

 

การฝังรากฟันเทียม ถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยรากเทียมมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่ารากฟันตามธรรมชาติ จึงสามารถทำหน้าที่เป็นฐานรากที่มั่นคงสำหรับรองรับครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้ ภายใต้การดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษารากฟัน

 

งานรักษาคลองรากฟันภายใต้กล้องไมโครสโคป

 

การรักษาคลองรากฟันเป็นการกำจัดเชื้อและทำความสะอาดภายในคลองรากฟัน ซึ่งเป็นการทำงานในพื้นที่เล็กและแคบ ดังนั้นการทำงานภายใต้กล้องที่มีกำลังการขยาย จะเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นพื้นที่ทำงานได้ชัดเจน ส่งผลให้รักษาได้อย่างมีคุณภาพ

 

ทันตกรรมจัดฟัน

 

เพื่อจัดเรียงฟันที่เข เก หรือไม่เป็นระเบียบ ให้เรียงตัวสวยงาม มี 2 ประเภท ดังนี้

 

 • การจัดฟันแบบใส (Invisalign) เป็นอุปกรณ์จัดฟันที่ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล ด้วยพลาสติกใสและเหนียวพิเศษ ที่มีความสามารถในการปรับเคลื่อนฟัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความใสสวยงามเหมือนไม่ได้ใส่เครื่องมือ จุดเด่นคือผู้ป่วยสามารถใส่และถอดเองได้ เพิ่มความสะดวกในการแปรงฟัน และจากการที่วัสดุมีความบางนี้เอง จึงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือมีผลกระทบต่อการออกเสียง
 •  

 • การจัดฟันชนิดโลหะแบบไม่รัดยาง (Damon System) เป็นระบบการจัดฟันที่ช่วยให้ฟันเคลื่อนได้เร็วขึ้นกว่าปกติมาก และยังช่วยลดความถี่ในการพบทันตแพทย์ลงด้วย ที่สำคัญผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบปกติ

 

ทันตกรรมประดิษฐ์

 

เพื่อช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไป หรือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฟันเปราะบางหรือแตกหัก โดยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

การทำฟันปลอม

 

 • ฟันปลอมแบบปกติ
 • ฟันปลอมแบบมีโครงโลหะเสริมความแข็งแรง
 • ฟันปลอมชนิดนุ่ม

 

การครอบฟัน และการทำสะพานฟัน

 

 • วัสดุแบบโลหะ
 • วัสดุแบบโลหะผสมเซรามิก
 • วัสดุแบบเซรามิกล้วน

 

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 

 • การเคลือบฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน
 • การบูรณะฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
 • การฟอกสีฟัน เช่น การฟอกสีฟันโดยวิธี ZOOM Whitening หรือการฟอกสีฟันที่บ้าน

 

ศัลยกรรมช่องปาก

 

เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เช่น การถอนฟันทั่วไป การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดเล็กในช่องปาก รวมไปถึงการผ่าตัดใหญ่ภายใต้การดมยาสลบ

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

ช่วยดูแล และรักษาสุขภาพช่องปากของเด็ก ตั้งแต่ฟันซี่แรก พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลฟันที่เหมาะสมในเด็กแต่ละวัย

 

การรักษาโรคเหงือก

 

การทำความสะอาดฟันแบบไม่เจ็บหรือเสียวด้วยเทคโนโลยี Air-Flow

 

เพื่อช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ คราบอาหารและเครื่องดื่มที่ติดบนตัวฟัน โดยการพ่นน้ำ อากาศ ร่วมกับเกลือ

 

การขูดหินปูนและเกลารากฟัน

 

เพื่อกำจัดหินปูนที่อยู่ใต้เหงือก ภายใต้การให้ยาชาเฉพาะที่โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา

 

การทำศัลย์ปริทันต์

 

เพื่อแก้ไขระดับของกระดูกรอบฟัน และการปลูกกระดูก

แพทย์ประจำศูนย์

ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. ปวัลยา เลิศบุญยพันธ์

ทันตกรรมทั่วไป

ผศ. ทพญ. ปิยะนุช เพิ่มพานิช

ทันตกรรมทั่วไป, ปริทันตวิทยา

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

ทันตกรรมจัดฟัน

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมดูแลสุขภาพฟันลูกน้อย เพราะฟันน้ำนมมีความสำคัญไม่แพ้ฟันแท้ การดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่เด็กจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

แพ็กเกจฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ รอยยิ้มสดใส ฟันขาวอย่างมั่นใจกับเทคโนโลยีเครื่องฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์

การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ใช้รากเทียมไทเทเนียมระบบเกาหลี และสวิตเซอร์แลนด์