คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 20.00 น.

บริการต่างๆ

 

 • ทันตกรรมไร้ความเจ็บปวด
  การรักษาทางทันตกรรมแบบไร้ความเจ็บปวด หรือการให้การรักษาทางทันตกรรมในขณะหลับ หากท่านคิดว่าการมาพบทันตแพทย์เพื่อรักษาฟัน ทำให้ท่านรู้สึกกลัวและเป็นกังวล หรือในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษาได้ตามปกติ เช่น ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้พิการ คลินิกทันตกรรมของเรามีทีมวิสัญญีแพทย์ที่สามารถดูแลให้ท่านคลายความรู้สึกนั้นได้ ตั้งแต่การทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย หรือมากขึ้นจนถึงการดมยาสลบเพื่อให้ไม่รู้สึกใดๆ และผ่อนคลายขณะทำการรักษาทางทันตกรรม

 

 • การตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมการถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตอล
  การถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตอลนั้น ตัวรับภาพจะมีความไวต่อรังสีมาก ช่วยลดปริมาณรังสีที่ใช้ และด้วยการประมวลผลภาพอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างฟิล์มแบบเดิม ทำให้ทันตแพทย์และผู้ป่วยสามารถดูภาพรังสีบนหน้าจอได้ทันที อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือช่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายภาพ การปรับความสว่าง และความคมชัดของภาพ ส่งผลให้การแปลผลมีประสิทธิภาพ

 

 • ทันตกรรมรากเทียม
  รากเทียม ถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยรากเทียมมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่ารากฟันตามธรรมชาติ จึงสามารถทำหน้าที่เป็นฐานรากที่มั่นคงสำหรับรองรับครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

 • การถ่ายภาพรังสีแบบสามมิติ (3D CT Scan)
  ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพรังสีที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับงานทันตกรรม ทำให้เราสามารถถ่ายภาพรังสีของฟันและขากรรไกรแบบสามมิติได้ ส่งผลต่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ และการวางแผนการรักษาที่รัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศัลยกรรม และงานทันตกรรมรากเทียม ภาพรังสีแบบสามมิติเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จของการรักษา

 

 • ทันตกรรมจัดฟัน
  การจัดฟันในปัจจุบัน มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมาย อาทิ

  1. Invisalign หรือการจัดฟันแบบใส เป็นอุปกรณ์จัดฟันที่ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล ด้วยพลาสติกใสและเหนียวพิเศษ ที่มีความสามารถในการปรับเคลื่อนฟัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความใสสวยงามเหมือนไม่ได้ใส่เครื่องมือ จุดเด่นคือผู้ป่วยสามารถใส่และถอดเองได้ เพิ่มความสะดวกในการแปรงฟัน และ Invisalign มีความบางมากจึงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือมีผลกระทบต่อการออกเสียง
  2. Damon system เป็นระบบการจัดฟันที่ช่วยให้ฟันเคลื่อนได้เร็วขึ้นกว่าปกติมาก และยังช่วยลดความถี่ในการพบทันตแพทย์ลงด้วย ที่สำคัญผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบปกติ
  3. การจัดฟันแบบเซรามิก โดยการใช้เครื่องมือที่เป็นเซรามิกสีเหมือนฟัน หรือสีใส ทำให้สังเกตุเห็นได้ยากว่ากำลังจัดฟันอยู่
  4. การจัดฟันด้านลิ้น จะใช้เครื่องมือเหมือนการจัดฟันแบบปกติ เพียงแต่วิธีนี้จะติดเครื่องมือไว้ที่ตัวฟันด้านใน ทำให้ไม่เห็นเครื่องมือจากภายนอก เพื่อความสวยงามสูงสุด
  5. การจัดฟันแบบดั้งเดิม (เครื่องมือสีโลหะและยางสี)

 

 • งานรักษาคลองรากฟัน ภายใต้กล้อง Microscope
  การรักษาคลองรากฟันเป็นการกำจัดเชื้อและทำความสะอาดภายในคลองรากฟัน ซึ่งเป็นการทำงานในพื้นที่เล็กและแคบ ดังนั้นการทำงานภายใต้กล้องที่มีกำลังการขยาย จะเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นพื้นที่ทำงานได้ชัดเจน ส่งผลให้รักษาได้อย่างมีคุณภาพ

 

 • ทันตกรรมประดิษฐ์
  1. ฟันปลอมถอดได้
   • – แบบปกติ
   • – แบบมีโครงโลหะเสริมความแข็งแรง
   • – ฟันปลอมชนิดนุ่ม
  2. ครอบฟันและสะพานฟัน ติดแน่น
   • – แบบโลหะ
   • – แบบโลหะผสมเซรามิก
   • – แบบเซรามิกล้วน

 

 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  1. การเคลือบฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน
  2. การบูรณะฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (คอมโพสิตเรซิน)
  3. การฟอกสีฟัน
   • – ระบบการฟอกสีฟัน ZOOM
   • – การฟอกสีฟันที่บ้าน
 • ศัลยกรรมช่องปาก เช่น การถอนฟัน ผ่าฟันคุด

 

 • ฝังรากเทียม Dental Implant 

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ดูแล รักษาสุขภาพช่องปากของเด็กๆ ตั้งแต่ฟันซี่แรก พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลฟันที่เหมาะสมในเด็กแต่ละวัย

 

การรักษาโรคเหงือก

 • การทำความสะอาดฟันแบบไม่เจ็บหรือเสียวด้วยเทคโนโลยี Air-Flow เพื่อช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ คราบอาหารและเครื่องดื่มที่ติดบนตัวฟัน โดยการพ่นน้ำ อากาศ ร่วมกับเกลือ
 • การขูดหินปูน
 • การขูดหินปูนและเกลารากฟัน เพื่อกำจัดหินปูนที่อยู่ใต้เหงือก ภายใต้การให้ยาชาเฉพาะที่โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา
 • การทำศัลย์ปริทันต์ เพื่อแก้ไขระดับของกระดูกรอบฟัน และการปลูกกระดูก

แพทย์ประจำศูนย์

ทพญ. ปวัลยา เลิศบุญยพันธ์

ทันตกรรม

ผศ. ทพญ. ปิยะนุช เพิ่มพานิช

ปริทันตวิทยา, ทันตกรรม

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรม

ผศ. ทพ. ชยารพ สุพรรณชาติ

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรม