คลินิกทันตกรรม
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 783

ข้อมูลทั่วไป

สุขภาพช่องปากที่ดี ย่อมส่งผลถึงสุขภาพองค์รวมของร่างกายที่แข็งแรง คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับบุคคลในทุกช่วงวัย รวมถึงการดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านปริทันต์ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรักษารากฟัน ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวด รวมถึงห้องตรวจทางรังสี ที่สามารถทำการเอกซเรย์ช่องปากและใบหน้าได้ทันที พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ ภายใต้มาตรฐานการรักษาที่คำนึงถึงความความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ทันตกรรมไร้ความเจ็บปวด หรือการให้การรักษาทางทันตกรรมในขณะหลับ

สำหรับผู้ที่รู้สึกกลัวและเป็นกังวล เมื่อต้องมาพบทันตแพทย์ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษาได้ตามปกติ เช่น ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้พิการ คลินิกทันตกรรมมีทีมวิสัญญีแพทย์ที่สามารถดูแลให้ผู้ป่วยคลายความรู้สึกนั้นได้ ตั้งแต่การทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไปจนถึงการดมยาสลบเพื่อให้ไม่รู้สึกใด ๆ ขณะทำการรักษาทางทันตกรรม

การตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมการถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตอล

การถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตอลนั้น ตัวรับภาพจะมีความไวต่อรังสีมาก ช่วยลดปริมาณรังสีที่ใช้ และด้วยการประมวลผลภาพอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างฟิล์มแบบเดิม ทำให้ทันตแพทย์และผู้ป่วยสามารถดูภาพรังสีบนหน้าจอได้ทันที อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือช่วยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายภาพ การปรับความสว่าง และความคมชัดของภาพ ส่งผลให้การแปลผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การถ่ายภาพรังสีแบบสามมิติ

ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพรังสีที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับงานทันตกรรมโดยเฉพาะ ทำให้สามารถถ่ายภาพรังสีของฟันและขากรรไกรแบบสามมิติได้ ส่งผลต่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ และการวางแผนการรักษาที่รัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศัลยกรรม และงานทันตกรรมรากเทียม จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาพรังสีแบบสามมิติถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จของการรักษา

ทันตกรรมรากเทียม

การฝังรากฟันเทียม ถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยรากเทียมมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่ารากฟันตามธรรมชาติ จึงสามารถทำหน้าที่เป็นฐานรากที่มั่นคงสำหรับรองรับครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้ ภายใต้การดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษารากฟัน

งานรักษาคลองรากฟันภายใต้กล้องไมโครสโคป

การรักษาคลองรากฟันเป็นการกำจัดเชื้อและทำความสะอาดภายในคลองรากฟัน ซึ่งเป็นการทำงานในพื้นที่เล็กและแคบ ดังนั้นการทำงานภายใต้กล้องที่มีกำลังการขยาย จะเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นพื้นที่ทำงานได้ชัดเจน ส่งผลให้รักษาได้อย่างมีคุณภาพ

ทันตกรรมจัดฟัน

เพื่อจัดเรียงฟันที่เข เก หรือไม่เป็นระเบียบ ให้เรียงตัวสวยงาม มี 2 ประเภท ดังนี้

 • การจัดฟันแบบใส (Invisalign) เป็นอุปกรณ์จัดฟันที่ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล ด้วยพลาสติกใสและเหนียวพิเศษ ที่มีความสามารถในการปรับเคลื่อนฟัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความใสสวยงามเหมือนไม่ได้ใส่เครื่องมือ จุดเด่นคือผู้ป่วยสามารถใส่และถอดเองได้ เพิ่มความสะดวกในการแปรงฟัน และจากการที่วัสดุมีความบางนี้เอง จึงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือมีผลกระทบต่อการออกเสียง
 • การจัดฟันชนิดโลหะแบบไม่รัดยาง (Damon System) เป็นระบบการจัดฟันที่ช่วยให้ฟันเคลื่อนได้เร็วขึ้นกว่าปกติมาก และยังช่วยลดความถี่ในการพบทันตแพทย์ลงด้วย ที่สำคัญผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบปกติ

ทันตกรรมประดิษฐ์

เพื่อช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไป หรือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฟันเปราะบางหรือแตกหัก โดยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การทำฟันปลอม

 • ฟันปลอมแบบปกติ
 • ฟันปลอมแบบมีโครงโลหะเสริมความแข็งแรง
 • ฟันปลอมชนิดนุ่ม

การครอบฟัน และการทำสะพานฟัน

 • วัสดุแบบโลหะ
 • วัสดุแบบโลหะผสมเซรามิก
 • วัสดุแบบเซรามิกล้วน

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 • การเคลือบฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน
 • การบูรณะฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
 • การฟอกสีฟัน เช่น การฟอกสีฟันโดยวิธี ZOOM Whitening หรือการฟอกสีฟันที่บ้าน

ศัลยกรรมช่องปาก

เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เช่น การถอนฟันทั่วไป การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดเล็กในช่องปาก รวมไปถึงการผ่าตัดใหญ่ภายใต้การดมยาสลบ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ช่วยดูแล และรักษาสุขภาพช่องปากของเด็ก ตั้งแต่ฟันซี่แรก พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลฟันที่เหมาะสมในเด็กแต่ละวัย

การรักษาโรคเหงือก

การทำความสะอาดฟันแบบไม่เจ็บหรือเสียวด้วยเทคโนโลยี Air-Flow

เพื่อช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ คราบอาหารและเครื่องดื่มที่ติดบนตัวฟัน โดยการพ่นน้ำ อากาศ ร่วมกับเกลือ

การขูดหินปูนและเกลารากฟัน

เพื่อกำจัดหินปูนที่อยู่ใต้เหงือก ภายใต้การให้ยาชาเฉพาะที่โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา

การทำศัลย์ปริทันต์

เพื่อแก้ไขระดับของกระดูกรอบฟัน และการปลูกกระดูก

แพทย์ประจำศูนย์

ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม ทันตกรรม

ทพญ. ปวัลยา เลิศบุญยพันธ์ ทันตกรรม

ผศ. ทพญ. ปิยะนุช เพิ่มพานิช ปริทันตวิทยา,ทันตกรรม

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์ ทันตกรรมทั่วไป

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

สิทธิประกันสัมคม เบิกตรงการรักษาทันตกรรม ประกาศ "ผู้มีสิทธิประกันสัมคม" สามารถเบิกตรงการรักษา ขูด อุด ถอน ในวงเงิน 900 บาท ต่อปี กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ อย่าลืมมาใช้สิทธิกันนะคะ "ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุก 6 เดือน เพื่อสุขภาพฟันที่ดี ชีวีมีสุข "

โปรแกรมดูแลสุขภาพฟันลูกน้อย เพราะฟันน้ำนมมีความสำคัญไม่แพ้ฟันแท้ การดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่เด็กจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

แพ็กเกจฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ รอยยิ้มสดใส ฟันขาวอย่างมั่นใจกับเทคโนโลยีเครื่องฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์

การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ใช้รากเทียมไทเทเนียมระบบเกาหลี และสวิตเซอร์แลนด์