คลินิกทันตกรรม
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 783

ข้อมูลทั่วไป

สุขภาพช่องปากที่ดี ย่อมส่งผลถึงสุขภาพองค์รวมของร่างกายที่แข็งแรง คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับบุคคลในทุกช่วงวัย รวมถึงการดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านปริทันต์ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรักษารากฟัน ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวด รวมถึงห้องตรวจทางรังสี ที่สามารถทำการเอกซเรย์ช่องปากและใบหน้าได้ทันที พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ ภายใต้มาตรฐานการรักษาที่คำนึงถึงความความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ทันตกรรมไร้ความเจ็บปวด หรือการให้การรักษาทางทันตกรรมในขณะหลับ

สำหรับผู้ที่รู้สึกกลัวและเป็นกังวล เมื่อต้องมาพบทันตแพทย์ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษาได้ตามปกติ เช่น ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้พิการ คลินิกทันตกรรมมีทีมวิสัญญีแพทย์ที่สามารถดูแลให้ผู้ป่วยคลายความรู้สึกนั้นได้ ตั้งแต่การทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไปจนถึงการดมยาสลบเพื่อให้ไม่รู้สึกใด ๆ ขณะทำการรักษาทางทันตกรรม

การตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมการถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตอล

การถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตอลนั้น ตัวรับภาพจะมีความไวต่อรังสีมาก ช่วยลดปริมาณรังสีที่ใช้ และด้วยการประมวลผลภาพอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างฟิล์มแบบเดิม ทำให้ทันตแพทย์และผู้ป่วยสามารถดูภาพรังสีบนหน้าจอได้ทันที อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือช่วยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายภาพ การปรับความสว่าง และความคมชัดของภาพ ส่งผลให้การแปลผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การถ่ายภาพรังสีแบบสามมิติ

ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพรังสีที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับงานทันตกรรมโดยเฉพาะ ทำให้สามารถถ่ายภาพรังสีของฟันและขากรรไกรแบบสามมิติได้ ส่งผลต่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ และการวางแผนการรักษาที่รัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศัลยกรรม และงานทันตกรรมรากเทียม จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาพรังสีแบบสามมิติถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จของการรักษา

ทันตกรรมรากเทียม

การฝังรากฟันเทียม ถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยรากเทียมมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่ารากฟันตามธรรมชาติ จึงสามารถทำหน้าที่เป็นฐานรากที่มั่นคงสำหรับรองรับครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้ ภายใต้การดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษารากฟัน

งานรักษาคลองรากฟันภายใต้กล้องไมโครสโคป

การรักษาคลองรากฟันเป็นการกำจัดเชื้อและทำความสะอาดภายในคลองรากฟัน ซึ่งเป็นการทำงานในพื้นที่เล็กและแคบ ดังนั้นการทำงานภายใต้กล้องที่มีกำลังการขยาย จะเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นพื้นที่ทำงานได้ชัดเจน ส่งผลให้รักษาได้อย่างมีคุณภาพ

ทันตกรรมจัดฟัน

เพื่อจัดเรียงฟันที่เข เก หรือไม่เป็นระเบียบ ให้เรียงตัวสวยงาม มี 2 ประเภท ดังนี้

 • การจัดฟันแบบใส (Invisalign) เป็นอุปกรณ์จัดฟันที่ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล ด้วยพลาสติกใสและเหนียวพิเศษ ที่มีความสามารถในการปรับเคลื่อนฟัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความใสสวยงามเหมือนไม่ได้ใส่เครื่องมือ จุดเด่นคือผู้ป่วยสามารถใส่และถอดเองได้ เพิ่มความสะดวกในการแปรงฟัน และจากการที่วัสดุมีความบางนี้เอง จึงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือมีผลกระทบต่อการออกเสียง
 • การจัดฟันชนิดโลหะแบบไม่รัดยาง (Damon System) เป็นระบบการจัดฟันที่ช่วยให้ฟันเคลื่อนได้เร็วขึ้นกว่าปกติมาก และยังช่วยลดความถี่ในการพบทันตแพทย์ลงด้วย ที่สำคัญผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบปกติ

ทันตกรรมประดิษฐ์

เพื่อช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไป หรือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฟันเปราะบางหรือแตกหัก โดยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การทำฟันปลอม

 • ฟันปลอมแบบปกติ
 • ฟันปลอมแบบมีโครงโลหะเสริมความแข็งแรง
 • ฟันปลอมชนิดนุ่ม

การครอบฟัน และการทำสะพานฟัน

 • วัสดุแบบโลหะ
 • วัสดุแบบโลหะผสมเซรามิก
 • วัสดุแบบเซรามิกล้วน

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 • การเคลือบฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน
 • การบูรณะฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
 • การฟอกสีฟัน เช่น การฟอกสีฟันโดยวิธี ZOOM Whitening หรือการฟอกสีฟันที่บ้าน

ศัลยกรรมช่องปาก

เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เช่น การถอนฟันทั่วไป การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดเล็กในช่องปาก รวมไปถึงการผ่าตัดใหญ่ภายใต้การดมยาสลบ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ช่วยดูแล และรักษาสุขภาพช่องปากของเด็ก ตั้งแต่ฟันซี่แรก พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลฟันที่เหมาะสมในเด็กแต่ละวัย

การรักษาโรคเหงือก

การทำความสะอาดฟันแบบไม่เจ็บหรือเสียวด้วยเทคโนโลยี Air-Flow

เพื่อช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ คราบอาหารและเครื่องดื่มที่ติดบนตัวฟัน โดยการพ่นน้ำ อากาศ ร่วมกับเกลือ

การขูดหินปูนและเกลารากฟัน

เพื่อกำจัดหินปูนที่อยู่ใต้เหงือก ภายใต้การให้ยาชาเฉพาะที่โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา

การทำศัลย์ปริทันต์

เพื่อแก้ไขระดับของกระดูกรอบฟัน และการปลูกกระดูก

แพทย์ประจำศูนย์

ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม ทันตกรรม

ทพญ. ปวัลยา เลิศบุญยพันธ์ ทันตกรรม

ผศ. ทพญ. ปิยะนุช เพิ่มพานิช ปริทันตวิทยา,ทันตกรรม

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์ ทันตกรรมทั่วไป

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

เทคโนโลยีฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ Zoom การปรับระดับเฉดสีฟันให้ขาวขึ้นด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ทันสมัย โดยไม่ทำลายโครงสร้างของฟันตามธรรมชาติ