คลินิกจักษุ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 

การให้บริการสุขภาพตา

 • ตรวจสุขภาพตาพื้นฐานและวินิจฉัยอย่างครบวงจร
 • ตรวจตาชีวอนามัย (Vision Tester)
 • ตรวจวัดความดันลูกตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Air Puff Tonometer)
 • ตรวจความดันตาผิดปกติและโรคทางตาด้วยกล้องตรวจตา (Slit Lamp)
 • ตรวจความผิดปกติของจอประสาทตาด้วยกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติไม่ต้องขยายม่านตา (Non Mydriatic Fundus Camera)
 • ตรวจวัดกำลังสายตาและวัดแว่นตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Autorefracto keratometer)
 • ตรวจวัดกำลังเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเครื่องเลเซอร์ (AL scan)
 • ตรวจขั้วประสาทตาและจอประสาทตาด้วยเครื่องโอซีที (OCT : Optical Coherence Tomography)
 • ตรวจวัดลานสายตา ด้วยเครื่องตรวจลานสายตาคอมพิวเตอร์ (CTVF : Comprehensive Test of Visual Field)

 

รักษาโรคตาทุกชนิด

 • การรักษาภาวะผิดปกติของดวงตา อาทิ ต้อชนิดต่างๆ ได้แก่ ต้อลม, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก, ต้อหิน, โรคตาแดง ตาแห้ง ม่านตาอักเสบ แผลติดเชื้อที่กระจกตาดำ โรคทางจอประสาทต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาฉีกขาด จอประสาทตาเสื่อม รวมทั้งโรคของเปลือกตาและกล้ามเนื้อตา
 • การรักษาและผ่าตัดโรคต้อกระจก ด้วยเครื่องสลายต้อกระจกคลื่นความถี่สูง ทีมีความทันสมัย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีเลนส์แก้วเทียมหลากหลายชนิดให้ผู้ป่วยได้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับงานใช้งาน โดยเฉพาะเลนส์ที่มีความพิเศษ อาทิ เลนส์หลายระยะ, เลนส์แก้สายตาเอียง เป็นต้น
 • การรักษาและการผ่าตัดต้อเนื้อ แบบปะเนื้อเยื่อด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัยและฟื้นสภาพการมองเห็นได้เร็ว อีกทั้งป้องกันการเกิดเป็นซ้ำ
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางกล้ามเนื้อตา ได้แก่ ตาเขหรือตาเหล่ และความผิดปกติของเปลือกตา เช่น หนังตาม้วนเข้า, หนังตาม้วนออก, หนังตาตก เป็นต้น
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • การรักษาโรคต้อหิน ทั้งชนิดมุมปิด,มุมเปิด,ชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ด้วยเครื่องเลเซอร์หรือด้วยการผ่าตัด
 • การรักษาและคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น, ยาว หรือเอียงด้วยการแก้ไขที่เหมาะสมและถูกวิธี ได้แก่ การใช้แว่นสายตา, คอนแทคเลนส์ และการผ่าตัดด้วยเลเซอร์

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์

จักษุวิทยา

นพ. วันชัย ล้อกาญจนรัตน์

จักษุวิทยา

นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย

จักษุวิทยา

พญ. วรพร ชัยกิจมงคล

จักษุวิทยา