คลินิกจักษุ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 

การให้บริการสุขภาพตา

 • ตรวจสุขภาพตาพื้นฐานและวินิจฉัยอย่างครบวงจร
 • ตรวจตาชีวอนามัย (Vision Tester)
 • ตรวจวัดความดันลูกตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Air Puff Tonometer)
 • ตรวจความดันตาผิดปกติและโรคทางตาด้วยกล้องตรวจตา (Slit Lamp)
 • ตรวจความผิดปกติของจอประสาทตาด้วยกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติไม่ต้องขยายม่านตา (Non Mydriatic Fundus Camera)
 • ตรวจวัดกำลังสายตาและวัดแว่นตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Autorefracto keratometer)
 • ตรวจวัดกำลังเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเครื่องเลเซอร์ (AL scan)
 • ตรวจขั้วประสาทตาและจอประสาทตาด้วยเครื่องโอซีที (OCT : Optical Coherence Tomography)
 • ตรวจวัดลานสายตา ด้วยเครื่องตรวจลานสายตาคอมพิวเตอร์ (CTVF : Comprehensive Test of Visual Field)

 

รักษาโรคตาทุกชนิด

 • การรักษาภาวะผิดปกติของดวงตา อาทิ ต้อชนิดต่างๆ ได้แก่ ต้อลม, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก, ต้อหิน, โรคตาแดง ตาแห้ง ม่านตาอักเสบ แผลติดเชื้อที่กระจกตาดำ โรคทางจอประสาทต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาฉีกขาด จอประสาทตาเสื่อม รวมทั้งโรคของเปลือกตาและกล้ามเนื้อตา
 • การรักษาและผ่าตัดโรคต้อกระจก ด้วยเครื่องสลายต้อกระจกคลื่นความถี่สูง ทีมีความทันสมัย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีเลนส์แก้วเทียมหลากหลายชนิดให้ผู้ป่วยได้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับงานใช้งาน โดยเฉพาะเลนส์ที่มีความพิเศษ อาทิ เลนส์หลายระยะ, เลนส์แก้สายตาเอียง เป็นต้น
 • การรักษาและการผ่าตัดต้อเนื้อ แบบปะเนื้อเยื่อด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัยและฟื้นสภาพการมองเห็นได้เร็ว อีกทั้งป้องกันการเกิดเป็นซ้ำ
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางกล้ามเนื้อตา ได้แก่ ตาเขหรือตาเหล่ และความผิดปกติของเปลือกตา เช่น หนังตาม้วนเข้า, หนังตาม้วนออก, หนังตาตก เป็นต้น
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • การรักษาโรคต้อหิน ทั้งชนิดมุมปิด,มุมเปิด,ชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ด้วยเครื่องเลเซอร์หรือด้วยการผ่าตัด
 • การรักษาและคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น, ยาว หรือเอียงด้วยการแก้ไขที่เหมาะสมและถูกวิธี ได้แก่ การใช้แว่นสายตา, คอนแทคเลนส์ และการผ่าตัดด้วยเลเซอร์

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์

จักษุวิทยา

นพ. อำนาจ ชวาลวุฒิ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ. สุปราณี ฟูอนันต์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ. เรวัต จิวนารมณ์

จักษุวิทยา

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โทร : 052-089-864 หรือ 1719 (เฉพาะโทรภายในประเทศเท่านั้น)
อีเมล์ : info@bangkokhospital-chiangmai.com