คลินิกกุมารเวช
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 22.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 765

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ให้บริการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน การวินิจฉัยโรค และรวมถึงการดูแล รักษาพยาบาลเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 16 ปี โดยครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป จนถึงโรคที่มีอาการหนักซึ่งจะต้องได้รับการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังพร้อมช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน โดยการทำงานร่วมกันของทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถให้การเคลื่อนย้ายเด็กได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที

นอกจากทีมกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่น และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว เรายังใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย โดยการแยกบริเวณอย่างชัดเจนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คลินิกสุขภาพเด็ก สำหรับการตรวจสุขภาพเด็กโดยทั่วไป และคลินิกกุมารเวช สำหรับเด็กที่มีอาการป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไปสู่เด็กคนอื่น นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำมุมของเล่นเพื่อให้เด็กได้เพลิดเพลิน ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ของคลินิกกุมารเวชคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก ดังนี้

  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดวิกฤติ
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญในเด็ก

คลินิกสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

มีความใส่ใจในสุขภาพทั่วไปของเด็ก จึงได้จัดให้มีบริการหลากหลายสำหรับบุตรหลานที่รักของท่าน ดังต่อไปนี้

การตรวจสุขภาพ แม้เด็กจะไม่มีอาการของโรคใด ๆ ก็ควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่าง ๆ และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

การบริการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยป้องกัน ก่อนการเป็นโรค ให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดี

  • วัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข
  • วัคซีนเสริม เป็นการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามช่วงเวลาที่มักเกิดการระบาดในแต่ละปี เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. โสรัจ ลักษณ์ไกรศร กุมารเวชศาสตร์

พญ. อัญชนา สัจจพุทธวงศ์ กุมารเวชศาสตร์

พญ. สุรีย์พร ชวกิตติกุล กุมารเวชศาสตร์

พญ. ภัทรียา เลิศชีวกานต์ กุมารเวชศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ให้บริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่หลากหลายสำหรับเด็กทุกช่วงวัย