คลีนิกกระดูกและข้อ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 20.00 น.

บริการต่างๆ

 

เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองจากทางฟีฟ่า ให้การดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาทุกชนิด สามารถให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

 

มือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่ ( Hand Wrist Arm Elbow and Shoulder)

  • ดูแลครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่ ทั้งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเรื้อรังทางมือ และแขน ข้อมือ ข้อศอกและหัวไหล่ รักษาหัวไหล่หลุด เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ข้อต่อบริเวณหัวไหล่บวมและอักเสบ กระดูกแตกหัก ข้ออักเสบ ทีมศัลยแพทย์ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดแบบแผลเล็ก และการรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยการกินยา การฉีดยาเพื่อลดความปวด มีโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว

 

กระดูกสันหลัง

  • คลินิกกระดูกสันหลัง ให้บริการดูแลปัญหากระดูกสันหลังในทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีกระดูกสันหลังผิดรูป ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการรักษาแบบผ่าตัดแผลเล็กและการรักษาโดยไม่ผ่าตัด ด้วยทีมแพทย์สหสาขาที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมกันเลือกแนวทางการรักษาให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

 

สะโพกและเข่า (Hip and Knee)

  • อาการเจ็บปวดบริเวณสะโพกหรือเข่า ขาโก่ง ขากาง เข่าชนกัน หรือเข่าห่างกันมากเกินไป มีเสียงดังเวลาเคลื่อนไหวข้อสะโพก ข้อเสื่อม ข้อเข่า งอเหยียดไม่สุด ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก อาการเหล่านี้คือสัญญาณของโรคข้อสะโพกและข้อเข่าที่สร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้ป่วย

 

อุบัติเหตุกระดูกหัก (Trauma)

  • ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพของคลินิกกระดูกและข้อพร้อม ให้การรักษาและดูแลผู้ทีมีกระดูกหักแบบซับซ้อนและรุนแรง หรือการแก้ไข รักษาอาการกระดูกเชื่อมติดผิดรูป

 

ออโธปิดิกส์ในเด็ก (Pediatrics orthopedic)

  • เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านออโธปิดิกส์เด็กร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้รับบริการที่เป็นเด็ก โดยคำนึงถึงภาวะทางอารมณ์และสังคม บริการดูแลกระดูกสันหลังโก่งในเด็ก กระดูกแขน ขาสั้นผิดปกติ เท้าปุก โรคระบบกล้ามเนื้อและประสาทในเด็ก

 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Rehabilitation)

  • คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมให้บริการดูแล รักษาและวางแผนการรักษาด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในผู้ใหญ่และวัยเด็ก

 

แพทย์ประจำศูนย์

รศ. นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. โชคสุพรรณ ดีวิจิตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

รศ. นพ. ปรีชา ชลิดาพงศ์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. สัตยา โรจนเสถียร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพคเกตและโปรโมชั่น

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม