คลีนิกกระดูกและข้อ
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 864

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นศูนย์การแพทย์ที่สามารถให้การดูแลรักษาความผิดปกติของกระดูก เอ็น ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท ได้อย่างครบถ้วน โดยให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด และการรักษาแบบผ่าตัด โดยมีทั้งการผ่าตัดแบบแผลเปิดกว้าง การผ่าตัดผ่านกล้อง การผ่าตัดแบบแผลเล็ก การผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดใหม่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน การผ่าตัดแบบบาดแผลขนาดเล็กที่ช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง และอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยกว่าแผลแบบเปิดกว้าง ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว และสามารถกลับไปทำงานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น

คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีแพทย์ประจำเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่า ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ เวชศาสตร์การกีฬา และโรคเนื้องอกกระดูก โดยมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐานสากล

การให้บริการตรวจวินิจฉัยกระดูกและข้อ

 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray) คือการใช้รังสีเอกซ์ซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการถ่ายภาพวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูก สามารถใช้ดูความผิดปกติเบื้องต้น เช่น กระดูกแตกหัก หรือมีการติดเชื้อ ข้อต่ออักเสบ มะเร็งหรือเนื้องอกกระดูก
 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เป็นการตรวจดูรอยโรคของกระดูก ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไวสูง และใช้ในการตรวจคัดกรองโรคกระดูก และภาวะการบาดเจ็บของกระดูกได้
 • การตรวจด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจที่มีความละเอียดสูง มักใช้ในกรณีที่ประเมินผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดกระดูกที่ไม่พบความผิดปกติจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ หรือวินิจฉัยการหักของกระดูกในตำแหน่งที่ตรวจพบได้ยาก การตรวจพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท เป็นต้น
 • การตรวจความหนาแน่นกระดูก (Bone Densitometry) เป็นการตรวจสุขภาพหรือความแข็งแรงของกระดูกว่าอยู่ในระดับปกติมากน้อยเพียงใด หรือเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่

 

การรักษาโดยการผ่าตัดทางข้อกระดูกและข้อที่สำคัญ

เช่น

 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
 • การผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ
 • การผ่าตัดแบบแผลเปิดปกติ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเย็บซ่อมแซมเอ็นไขว้หน้าเข่า
 • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเย็บซ่อมแซมเอ็นหุ้มข้อไหล่
 • การผ่าตัดเพื่อจัดยึดกระดูกให้เข้าที่และยึดตรึงกระดูก
 • การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกแบบแผลเล็ก

แพทย์ประจำศูนย์

รศ. นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. โชคสุพรรณ ดีวิจิตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ทรงศักดิ์ ขุนศรี

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. อุรารัตน์ วสุนธราพร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเข่า 2562 เริ่มต้นตรวจเข่าวันนี้ เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสองข้าง 2562 กายฟิต ใจฟิต หมดกังวลเรื่องข้อเข่า ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2 ข้าง

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหนึ่งข้าง 2562 ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง เก่าไป ใหม่มา เปลี่ยน..เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้อง 2562 ผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็กฟื้นตัวเร็ว ไม่เจ็บอย่างที่คิด