คลีนิกกระดูกและข้อ
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 864

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นศูนย์การแพทย์ที่สามารถให้การดูแลรักษาความผิดปกติของกระดูก เอ็น ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท ได้อย่างครบถ้วน โดยให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด และการรักษาแบบผ่าตัด โดยมีทั้งการผ่าตัดแบบแผลเปิดกว้าง การผ่าตัดผ่านกล้อง การผ่าตัดแบบแผลเล็ก การผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดใหม่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน การผ่าตัดแบบบาดแผลขนาดเล็กที่ช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง และอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยกว่าแผลแบบเปิดกว้าง ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว และสามารถกลับไปทำงานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น

คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีแพทย์ประจำเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่า ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ เวชศาสตร์การกีฬา และโรคเนื้องอกกระดูก โดยมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐานสากล

การให้บริการตรวจวินิจฉัยกระดูกและข้อ

 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray) คือการใช้รังสีเอกซ์ซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการถ่ายภาพวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูก สามารถใช้ดูความผิดปกติเบื้องต้น เช่น กระดูกแตกหัก หรือมีการติดเชื้อ ข้อต่ออักเสบ มะเร็งหรือเนื้องอกกระดูก
 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เป็นการตรวจดูรอยโรคของกระดูก ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไวสูง และใช้ในการตรวจคัดกรองโรคกระดูก และภาวะการบาดเจ็บของกระดูกได้
 • การตรวจด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจที่มีความละเอียดสูง มักใช้ในกรณีที่ประเมินผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดกระดูกที่ไม่พบความผิดปกติจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ หรือวินิจฉัยการหักของกระดูกในตำแหน่งที่ตรวจพบได้ยาก การตรวจพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท เป็นต้น
 • การตรวจความหนาแน่นกระดูก (Bone Densitometry) เป็นการตรวจสุขภาพหรือความแข็งแรงของกระดูกว่าอยู่ในระดับปกติมากน้อยเพียงใด หรือเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่

การรักษาโดยการผ่าตัดทางข้อกระดูกและข้อที่สำคัญ

เช่น

 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
 • การผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ
 • การผ่าตัดแบบแผลเปิดปกติ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเย็บซ่อมแซมเอ็นไขว้หน้าเข่า
 • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเย็บซ่อมแซมเอ็นหุ้มข้อไหล่
 • การผ่าตัดเพื่อจัดยึดกระดูกให้เข้าที่และยึดตรึงกระดูก
 • การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกแบบแผลเล็ก

แพทย์ประจำศูนย์

รศ. นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

รศ. นพ. ปรีชา ชลิดาพงศ์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ธีรชัย อภิวรรธกกุล ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

รศ. นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุล ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์