กุมารเวช เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 22.00 น.

บริการต่างๆ

 

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประกอบด้วย

 

คลินิกสุขภาพเด็ก คลินิกกุมารเวช
ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพะทางสำหรับเด็ก

 

 

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจวินิจฉัย ดูแล รักษาพยาบาลเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป  จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด และยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉินโดยทีมเคลื่อนย้ายเด็กตลอด 24 ชั่วโมง  โดยทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา ที่พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่นด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน   เรายังใส่ใจใน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาดโดยการแยกบริเวณตรวจสำหรับคลินิกสุขภาพเด็กและคลินิกกุมารเวชอย่างชัดเจน จัดทำมุมของเล่นเพื่อให้เด็กได้เพลิดเพลิน ไม่หวาดกลัว ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก โดยมีทีมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

 

นอกจากทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขาที่พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่นและอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน เรายังใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาดและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กๆได้สนุกและเรียนรู้ เรามีมุมของเล่นซึ่งจะทำให้เด็กเพลิดเพลินและเสริมสร้างพัฒนาการไปพร้อมกับการตรวจสุขภาพ โดยทีมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

 

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก ดังนี้

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดวิกฤต

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญในเด็ก

 

คลินิกสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้บริการดังนี้

การตรวจสุขภาพ

  • การตรวจสุขภาพทั่วไป
  • การตรวจสุขภาพสำหรับเข้าเรียน

การบริการฉีดวัคซีน

  • วัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข
  • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ดำริ ดำรงศักดิ์

กุมารเวชศาสตร์

นพ. โสรัจ ลักษณ์ไกรศร

กุมารเวชศาสตร์

นพ. ดิเรก งามวาสีนนท์

กุมารเวชศาสตร์

นพ. สมชาย เลาห์อุทัยวัฒนา

กุมารเวชศาสตร์