เกี่ยวกับเรา

คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ สาขาท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่แห่งแรกภายใต้การบริการด้านสุขภาพระดับมารตรฐาน BDMS แบบครบวงจรนอกพื้นที่ของ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตามนโยบายสุขภาพดีสร้างได้แบบไร้รอยต่อ มุ่งส่งเสริมสุขภาพทั้งการดูแลเชิงป้องกัน

รายการตรวจราคาพิเศษ

บริการของเรา

บริการตรวจโรคทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

การออกใบรับรองแพทย์

เก็บสิ่งสิ่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ

ติดต่อเรา

โทร. 052 089 714

ปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

35 4 ถนนมูลเมือง พระสงห์, เมืองเชียงใหม่ 50200

ดาวน์โหลดแผนที่