ภาวะหัวใจล้มเหลว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดจากอาการใจสั่น มักเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หมายถึงการที่หัวใจมีจังหวะการเต้นที่ต่างไปจากเดิม อาทิเช่น เร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือไม่สม่ำเสมอ โดยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือไม่สม่ำเสมอ โดยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อ่อนเพลีย เจ็บหน้าอก หน้ามืด เป็นลมหมดสติ อัมพฤกษ์ หรืออัมพาต หัวใจวาย จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างร้ายแรง

 

ด้วยความปรารถนาดีต่อใจจาก

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ 1719

Line Official. @bangkokchiangmai