1. ราคาดังกล่าวรวมห้องพักมาตรฐาน ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร เครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยในที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด(ตามที่กำหนด) และห้องทารก แรกเกิด พร้อมพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
  2. ราคาดังกล่าวรวมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 1 เข็ม และ วัคซีนป้องกันโรค BCG 1 เข็มสำหรับทารกแรกเกิด

 

สาระสุขภาพ