ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

poster_heart_cabg_2021-tha

 

 

สาระสุขภาพ