แพ็กเกจป้องกัน รู้ทันสัญญาณเสี่ยงมะเร็ง BDMS Preventive Cancer Package (รายการ 1)

ราคา 4,500 ฿ สั่งซื้อ

9,975 ฿

การตรวจทางห้องปฎิบัติการ

 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี

การตรวจด้วยเครื่องมือ

 • ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนโดยใช้คลื่นความถี่สูง

เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 40 ขึ้นไป

ระยะเวลาโปรโมชั่น 26 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2566

ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 *เฉพาะที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เท่านั้น

 

 

คำแนะนำสำหรับการตรวจ Preventive Heart Package / Preventive Cancer Package

 1. ชุดตรวจ Preventive Heart Package / Preventive Cancer Package นี้สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการตรวจตามรายการที่กำหนด และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้
 2. Preventive Heart Package: ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ
 3. Preventive Cancer Package: กรณีตรวจ อวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนโดยใช้คลื่นความถี่สูง (ultrasound upper abdomen) งดอาหารก่อนตรวจ 4 ชั่วโมง
 4. กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมายกรุณาติดต่อแจ้งที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร 052 089 888 หรือ Call Center โทร. 1719
 5. โปรแกรมตรวจนี้ เหมาะกับผู้รับบริการที่อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ
 6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ สำหรับท่านที่นำ code/ คูปองมาแสดงเท่านั้น **กรณีไม่นำมาแสดง ท่านจะต้องชำระค่ามัดจำ ตามราคาชุดตรวจ

 

เงื่อนไขในการจำหน่าย Preventive Heart Package/ Preventive Cancer Package

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 2. ในกรณีที่ลูกค้า มีการรับบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากในโปรแกรมดังกล่าวลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ราคานี้ไม่รวมค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง)
 3. เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมที่เป็นแพ็กเกจ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินเป็นบางส่วนของสินค้าได้
 4. ไม่สามารถออกใบเสร็จของทางโรงพยาบาลได้จนกว่า จะมาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 5. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายรับบริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เท่านั้น โทร 052 089 888 หรือ Call Center โทร.1719
 7. สามารถชำระด้วยการโอนผ่านธนาคาร หรือบัตรเครดิต

 

ศูนย์ออนโคโลยี | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center โทร. 1719

 

 

สาระสุขภาพ