แพ็กเกจ “SafeStart วิ่งปลอดภัย หัวใจแข็งแรง”

แพ็กเกจ “SafeStart วิ่งปลอดภัย หัวใจแข็งแรง”

รายการตรวจ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรแพทย์หัวใจ (Physical examination by Cardiologist)
ตรวจวัดมวลร่างกาย (Inbody composition )
แบบสอบถามความพร้อมทำกิจกรรมทางกาย Physical Activity Readiness Questionnaire for Everyone (PAR-Q+)
การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย ตรวจวัดแรงเหยียดขา Leg strength test ,ตรวจวัดแรงบีบมือ Grip strength test,การทดสอบนั่งงอตัว sit and reach test Physical fitness test = strengthening + flexibility
รับคำแนะนำจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052-089-888 หรือ Call Center 1719

ไลน์. @bangkokchiangmai หรือ https://lin.ee/MQgqwqt

สาระสุขภาพ