4 เหตุผล ที่เราควรมาตรวจคัดกรองหัวใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

  • สะดวกรวดเร็วด้วยบริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจร แบบ One stop service ณ ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่

  • มั่นใจว่าได้รับการดูแลและตรวจวินิจฉัยโดย "แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ" ที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงระดับประเทศ

  • พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ พยาบาลเฉพาะทางด้านหัวใจ และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ในการดูแลทุกขั้นตอน

  • มีบริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคหัวใจครบครัน ทั้งการตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามดูแล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

ในวาระครบ 8 ปีโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่
ร่วมเฉลิมฉลองด้วย 2 แพ็กเกจตรวจคัดกรองหัวใจ ทั้งแบบ Standard และแบบ Executive สำหรับทุกท่าน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคหัวใจ แบบ Standard

เป็นการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และช่วยในการประเมินเพื่อป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต
เหมาะกับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง สูบบุหรี่ ชอบรับประทานอาหารไขมันสูง ภาวะน้ำหนักตัวเกิน ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียดสูง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตรวจหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ตรวจหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

ราคาพิเศษ! สำหรับผู้เข้ารับตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองโรคหัวใจแบบ Standard
สามารถใช้สิทธิ์เลือกตรวจสมรรถภาพหัวใจในราคาพิเศษเพียง 3,200 บาท โดยสามารถเลือกการวิ่งสายพาน (EST) หรือการตรวจภาพคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echo)
อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคหัวใจ แบบ Executive

 

แพ็กเกจนี้เหมาะกับใครบ้าง?

  1. ผู้มีโรคประจำตัว ประเภทความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาเบาหวาน (ควบคุมได้ไม่ดี)

  2. ผู้มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ อาทิ เหนื่อยเวลาออกกำลังกาย…แม้ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย, มีอาการเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก หายใจอึดอัดเวลาใช้แรงมากๆ

    หรือ ใจสั่นและหัวใจเต้นผิดจังหวะ…หรือเต็นเร็วกว่าปกติ เหนื่อยง่าย หายใจไม่ทัน รวมทั้งผู้มีอาการจุก แน่นท้อง คล้ายอาหารไม่ย่อย

 

ตรวจหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ตรวจหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

เพิ่มรายการตรวจพิเศษจากการตรวจแบบ Standard อย่างไร?

1. เพิ่มการตรวจระดับแควเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ หรือ CT Calcium scoring
การตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ เป็นคำนวณหาปริมาณแคลเซียมที่เกาะภายในผนังหลอดเลือดแดง เพื่อใช้บ่งบอกแนวโน้มถึงโอกาสในการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจว่ามีมากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูง

2. เพิ่มการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือ Exercise stress test
เป็นการตรวจหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตรวจหาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่เกิดขณะออกกำลังกาย ผู้ป่วยเหล่านี้อาจไม่มีอาการ หรือความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก แต่เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดมีอาการแสดงและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนมากขึ้น

3. เพิ่มการตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมอง ที่เรียกว่า Ultrasound carotid
การตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ ( common carotid artery) ที่ไปเลี้ยงสมอง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง และตรวจหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือคราบไขมัน ( Plaque) เกาะอยู่ภายในหลอดเลือดหรือไม่ และสามารถวัดขนาดของ คราบหินปูนหรือคราบไขมัน ได้ เพราะเมื่อมีการหนาตัวมากขึ้น จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก และอาจทำให้เส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบหรือตัน ช่วยในการพยากรณ์อาการป่วยของโรคหลอดเลือดสมอง เป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน

 

สาระสุขภาพ