แพ็กเกจตรวจคุณภาพการนอนหลับ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

มาตรวจเช็คกันว่าคุณหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วหรือยัง?  ด้วยแบบประเมินตรวจประเมินคุณภาพการนอนหลับ

Sleep Test Package

แพ็กเกจตรวจ คุณภาพการนอนหลับ

Home Sleep Test

ทดสอบที่บ้าน

Home Sleep Test (Watch PAT)

ทดสอบที่บ้าน แบบใช้นาฬิกา

Sleep Test
At Bangkok Hospital Chiang Maiทดสอบที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ตรวจคลื่นสมอง
Electroencephalogram
ตรวจระยะการหลับ
Sleep Staging
ตรวจการกลอกตา
Eye Movement
ตรวจการกัดฟัน
Teeth Grinding
ตรวจการหายใจ
Respiration
ตรวจออกซิเจน
Oxygen
ตรวจการกรน
Snoring
ตรวจขากระตุก
Leg Movement
ตรวจท่านอน
Sleep Position
บันทึกวิดีโอขณะนอนหลับ
Video Recording

ราคา

Price (THB)

11,000.-

12,000.-

17,900.-

วันนี้ -  30 มิถุนายน 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง ชั้น 2 ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052-089-888 หรือ Call Center 1719

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สาระสุขภาพ