แพ็กเกจตรวจคุณภาพการนอนหลับ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

มาตรวจเช็คกันว่าคุณหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วหรือยัง?  ด้วยแบบประเมินตรวจประเมินคุณภาพการนอนหลับ

Sleep Test Package

แพ็กเกจตรวจ คุณภาพการนอนหลับ

Home Sleep Test

ทดสอบที่บ้าน

Home Sleep Test (Watch PAT)

ทดสอบที่บ้าน แบบใช้นาฬิกา

Sleep Test
At Bangkok Hospital Chiang Maiทดสอบที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ตรวจคลื่นสมอง
Electroencephalogram
Ο
ตรวจระยะการหลับ
Sleep Staging
Ο Ο
ตรวจการกลอกตา
Eye Movement
Ο
ตรวจการกัดฟัน
Teeth Grinding
Ο
ตรวจการหายใจ
Respiration
Ο Ο Ο
ตรวจออกซิเจน
Oxygen
Ο Ο Ο
ตรวจการกรน
Snoring
Ο Ο Ο
ตรวจขากระตุก
Leg Movement
Ο
ตรวจท่านอน
Sleep Position
Ο Ο
บันทึกวิดีโอขณะนอนหลับ
Video Recording
Ο

ราคา

Price (THB)

11,000.-

12,000.-

17,900.-

วันนี้ -  31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด

  • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง ชั้น 2 ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052-089-888 หรือ Call Center 1719

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สาระสุขภาพ