ตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงและการ ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการออกกำลังกาย - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

และการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

 

การ ตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำการตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจ เพื่อประเมินกล้ามเนื้อหัวใจในขณะที่ออกกำลังกายว่าได้รับออกซิเจนจากกระแสเลือดเพียงพอหรือไม่ มีอาการตอบสนองในขณะที่ออกกำลังกายผิดปกติหรือไม่ เช่น มีอาการหายใจติดขัด แน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และใช้ คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตรวจการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ  ดูลักษณะและการทำงานของลิ้นหัวใจ รวมถึงวัดขนาดของห้องหัวใจด้วย

 

ตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงและการ ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการออกกำลังกาย - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

สอบถามเพิ่มเติม
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศหัวใจ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

โทร 052-089-888 หรือ 1719

 

สาระสุขภาพ