โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปี “อยู่ ดี มี สุข”

 

คุณรู้หรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยโดยไม่รู้ตัว และกว่าจะรู้ โรคที่ซ้อนอยู่ก็อาจมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวและอาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมาก!  “ การตรวจสุขภาพประจำปี ” จึงเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวที่คุ้มค่า เพราะเมื่อตรวจพบความผิดปกติหรือโรคร้ายที่แอบแฝงอยู่ แพทย์จะสามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาก่อน มีโอกาสหาย และป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายได้!

แนะนำโปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปี ‘อยู่ ดี มี สุข’ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ‘อยู่ ดี มี สุข’ หรือ Essential Medical Program เป็นโปรแกรมการ ตรวจสุขภาพประจำปี ที่คัดสรรมาพิเศษ ตอบโจทย์คุณผู้ชายคุณผู้หญิงในทุกช่วงอายุที่ต้องการตรวจสุขภาพโดยละเอียดและครบครัน โดยเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและบุคลากรที่พร้อมให้คำแนะนำและดูแลท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ท่านได้หมดความกังวลใจและรู้สึกสะดวกสบายที่สุดขณะรับบริการ

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ‘อยู่ ดี มี สุข’ หรือ Essential Medical Program จะเป็นการตรวจร่างกายเพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้นและสามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและตรวจพบโรคต่างๆที่แอบแฝงอยู่ก่อนที่โรคเหล่านั้นจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถประเมินความเสี่ยงของโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันอย่างเหมาะสม

 

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปี อยู่ ดี มี สุข - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

รายละเอียดของการตรวจสุขภาพประจำปี ‘อยู่ ดี มี สุข’

โปรแกรมการ ตรวจสุขภาพประจำปี ‘อยู่ ดี มี สุข’ ประกอบไปด้วยการตรวจดังนี้

 1. การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย
 2. การตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
 3. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด
 4. คัดกรองภาวะเบาหวาน
 5. ภาวะไขมันในเลือด ซึ่งประกอบด้วยคอเลสเตอรอลและไขมัน
 6. ระดับยูริค
 7. การทำงานของตับ
 8. ค่าการกรองของไต
 9. การตรวจหาเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี
 10. การตรวจวัดระดับวิตามินดี
 11. ตรวจปัสสาวะ
 12. เอกซเรย์ปอด
 13. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและอื่นๆ

กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงครึ่ง

 

ขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ‘อยู่ ดี มี สุข’

 1. กรอกแบบสอบถามและประวัติสุขภาพ
 2. รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรแกรมการตรวจ
 3. วัดสัญญาณชีพ เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย วัดการเต้นของหัวใจ วัดความดัน และ ชั่งน้ำหนักส่วนสูง
 4. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ เอกซเรย์ปอด และการตรวจอื่นๆตามคำแนะนำของแพทย์
 5. พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องรับรองขณะรอผลตรวจและพบแพทย์
 6. พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพ

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ‘อยู่ ดี มี สุข’

 1. ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 2. ในวันที่เดินทางมารับบริการ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ถึง 8 ชั่วโมง และงดแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
 3. ก่อนเข้ารับบริการ งดดื่มเครื่องดื่มและรับประทานอาหารอย่างน้อย 10 ถึง 12 ชั่วโมง
 4. กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ ประวัติสุขภาพ และประวัติการฉีดวัคซีนมาในวันที่รับบริการเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 5. คำแนะนำสำหรับสุภาพสตรี
  • กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่องดการตรวจเอกซเรย์
  • ควรหลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน และในระหว่างการมีประจำเดือน
  • ควรตรวจปัสสาวะ หลังการมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน

 

“เพราะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ ถ้าอยากได้ต้องสร้างด้วยตัวเอง”

เริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ‘อยู่ ดี มี สุข’

เพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ “อยู่ ดี มี สุข”

 

สอบถามเพิ่มเติม
 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว
 2. ราคานี้ไม่รวมกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
 4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายย้อนหลัง
 5. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 6. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052 089 888 หรือ Call Center 1719

สาระสุขภาพ