แพ็กเกจตรวจเต้านม

  1. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม 3,990 บาท
  2. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ 4,100 บาท
  3. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ 5,090 บาท

 

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์เต้านม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888  หรือ Call Center 1719

 

บทความใกล้เคียง

สาระสุขภาพ