ขลิบไร้เลือด - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ขลิบไร้เลือด

ราคา

23,500 THB

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องพักฟื้น, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ในการผ่าตัด, ค่าแพทย์ทำ หัตถการเฉพาะที่
  เกี่ยวข้องกับการทำ หัตถการตามที่ระบุเท่าน้้น
 2. รวมค่ายากลับบ้าน (ที่เกี่ยวข้องกับหัตถการเท่านั้น)
 3. การใช้ราคานี้ขั้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 4. ราคานี้เป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ คิดเต็มราคาในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการตามกำหนด

 

รายการที่ไม่ครอบคลุม

 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายเตรียมตัวตอนผ่าตัด(medical clearance)
 2. ไม่รวมค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ(ถ้ามี)
 3. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวขัองกับการผ่าตัดครั้งนี้(ถ้ามี)
 4. ไม่รวมค่าใชจ่ายเกี่ยวกับโรคประจำ ตัวของผู้ป่วย, ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการผ่าตัดซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด(ถา้มี)

รายการ

 1. ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่ายาค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการผ่าตัด (ที่เกี่ยวข้องกับหัตถการเท่านั้น)
 2. ค่าแพทย์ทำหัตถการ
 3. ค่ายากลับบ้าน(ที่เกี่ยวข้องกับหัตถการเท่านั้น)

 

 “ ขลิบไร้เลือด ”

เจ็บน้อย หายเร็ว ใช้เวลาไม่นาน

 

“เมื่อพูดถึงการขลิบแล้ว อาจฟังดูเป็นเรื่องใหญ่และน่ากลัวสำหรับคุณผู้ชายหลายท่าน แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการการรักษาทางการแพทย์ขึ้นจนกลายมาเป็นการรักษาทางเลือกใหม่ที่เจ็บน้อย หายเร็ว และใช้เวลาไม่นาน อย่าง การขลิบไร้เลือด นั่นเอง”

 

“ขลิบไร้เลือด” ทางเลือกใหม่ของการขลิบที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป

การขลิบไร้เลือด (Stable Circumcision) กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายด้วยเครื่องมืออัตโนมัติและเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และได้มาตรฐาน สามารถทำได้ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่าเท่ากับ 15 ปีขึ้นไป

โดยหลักการทำงานของเครื่องมือคือเป็นการตัดและเย็บภายในเวลาเดียวกัน ทำให้เนื้อเยื่อช้ำน้อยกว่า สามารถช่วยห้ามเลือดได้ และใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากวิธีขลิบแบบเดิมที่ใช้เวลามากถึง 30 – 40 นาที รวมถึงสามารถลดผลข้างเคียงในการขลิบได้ดีกว่าการขลิบประเภทอื่นโดยวิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่

 

ทำไมต้อง “ขลิบไร้เลือด”

 1.     เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือ การอักเสบบริเวณหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ รวมถึงลดความเสี่ยงการเกิดโรคทางเดินปัสสาวะได้
 2.     เพื่อแก้ไขปัญหาหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด หรือ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบซึ่งเป็นสาเหตุของการปัสสาวะลำบาก
 3.     เพื่อรักษาการอักเสบของอวัยวะเพศ และการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 4.     เพื่อรักษาภาวะเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์
 5.     เพื่อการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อสุขอนามัยที่ดี
 6.     เป็นข้อปฏิบัติทางศาสนา เช่น ศาสนาอิสลาม หรือ ศาสนายิว

 

“ขลิบไร้เลือด”กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ดีอย่างไร

 1.     ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที
 2.     เจ็บน้อยกว่า ฟื้นตัวเร็ว
 3.     แผลมีความสวยงาม
 4.     ไม่เสียเลือดขณะผ่าตัด
 5.     ผลข้างเคียงน้อยกว่าการขลิบแบบอื่น

“ขลิบไร้เลือด” กี่วันหาย

โดยปกติแล้วหลังการขลิบไร้เลือด แผลจะแห้งภายใน 1 อาทิตย์ แต่ในช่วง 3 วันแรกไม่ควรให้แผลโดนน้ำ ถ้าหากมีอาการผิดปกติ เช่น แผลบวม แผลมีหนอง หรือ เลือดไหล ควรพบแพทย์โดยด่วน

 

ข้อห้ามในการขลิบ

ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายจะสามารถเข้ารับบริการได้ ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติหรือโรคประจำตัวบางชนิด ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน

 1.     เด็กที่มีความผิดปกติของอวัยวะเพศ
 2.     เด็กที่คลอดก่อนกำหนด
 3.     ผู้ป่วยที่มีลักษณะของอวัยวะเพศที่ผิดปกติ
 4.     ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย
 5.     ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคหลอดเลือดและหัวใจ มะเร็งองคชาต และ เบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับในน้ำตาลได้

 

“ การขลิบไร้เลือดถือเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถจบทุกปัญหาของหนังหุ้มปลายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม ที่สำคัญยังเป็นการรักษาที่เจ็บน้อย แผลสวย และหายเร็วกว่าวิธีเดิม ”

ทำนัดปรึกษาแพทย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกศัลยกรรม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 22.00 น.

โทร 052-089-888 หรือ 1719

 

สาระสุขภาพ