แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

การแพ้อาหารแบบแอบแฝง ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

แพ็กเกจฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

รอยยิ้มสดใส ฟันขาวอย่างมั่นใจกับเทคโนโลยีเครื่องฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์

การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ใช้รากเทียมไทเทเนียมระบบเกาหลี และสวิตเซอร์แลนด์

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี 2019