แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้อง 2562

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็กฟื้นตัวเร็ว ไม่เจ็บอย่างที่คิด

โครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยในสำหรับข้าราชการ

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ข้าราชการและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง สะดวก..ไม่ต้องรอนาน มาตรฐาน JCI

ห้องพักผู้ป่วยแบบพรีเมียร์

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ให้เราช่วยแบ่งเบาภาระคุณ ด้วยค่าห้องพรีเมียร์และค่าบริการอื่นๆ

แพ็กเกจบำบัดอาการปวดด้วยคลื่นกระแทก

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเอ็นเรื้อรัง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ2562

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ตรวจสุขภาพหัวใจทุกปี เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

EXPIRES: Sunday, June 30, 2019

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ