แพ็กเกจครบรอบ 6 ปี – ตรวจสุขภาพและความงาม

แทนคำขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์มาตลอด 6 ปี

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมคืนความสุขสู่สังคมให้หมู่เฮาทุกคนสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

การป้องกันเชื้อ HPV

วัคซีน HPV ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก หรือ หูดหงอนไก่ ซึ่งสามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19

COVID-19 TEST บริการตรวจเชื้อ โควิด-19 ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมใบรับรองแพทย์