โครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยในสำหรับข้าราชการ

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ข้าราชการและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง สะดวก..ไม่ต้องรอนาน มาตรฐาน JCI

ห้องพักผู้ป่วยแบบพรีเมียร์

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ให้เราช่วยแบ่งเบาภาระคุณ ด้วยค่าห้องพรีเมียร์และค่าบริการอื่นๆ