แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Healthy 2020

ส่งต่อความสุข ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาประหยัด 2,020 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี 2020

แพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมที่สามารถเลือกและปรับได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล