แพ็กเกจการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 2562

เพราะหัวใจมีเพียงดวงเดียว ราคาผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

แพ็กเกจการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

เพราะหัวใจ ไม่อยากอ่อนแอ ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมดูแลสุขภาพหัวใจของท่านทุกดวง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ2562

ตรวจสุขภาพหัวใจทุกปี เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค