แพ็กเกจการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 2562

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

เพราะหัวใจมีเพียงดวงเดียว ราคาผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

แพ็กเกจการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

เพราะหัวใจ ไม่อยากอ่อนแอ ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมดูแลสุขภาพหัวใจของท่านทุกดวง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ2562

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ตรวจสุขภาพหัวใจทุกปี เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค