แพ็กเกจตรวจสุขภาพเข่า 2562

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

เริ่มต้นตรวจเข่าวันนี้ เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสองข้าง 2562

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

กายฟิต ใจฟิต หมดกังวลเรื่องข้อเข่า ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2 ข้าง

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหนึ่งข้าง 2562

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง เก่าไป ใหม่มา เปลี่ยน..เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้อง 2562

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็กฟื้นตัวเร็ว ไม่เจ็บอย่างที่คิด