เทคโนโลยีฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ Zoom

การปรับระดับเฉดสีฟันให้ขาวขึ้นด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ทันสมัย โดยไม่ทำลายโครงสร้างของฟันตามธรรมชาติ