แพ็กเกจและโปรโมชั่น

41 โปรโมชั่นที่มีอยู่

เรียงตามวันที่

ถึง

ประกันสังคมทันตกรรม (ทำฟัน) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ได้รับสิทธิค่า ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ในอัตรา 900 บาทต่อคนต่อปี