เทโลเมียร์ ตัวชี้วัดอายุเซลล์ และความเสื่อมของร่างกาย

EXPIRES: Sunday, June 30, 2019

มาค้นหาอายุที่แท้จริงของร่างกายคุณ ด้วยโปรแกรมตรวจเช็คความยาวของเทโลเมียร์

แพ็กเกจการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

สุขภาพดีไม่ได้วัดที่น้ำหนักและสัดส่วนเท่านั้น เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย InBody สามารถตรวจวัดได้ทั้งร่างกาย

โปรแกรมการควบคุมน้ำหนัก

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

สัดส่วนที่เหมาะสมสวยงามจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ด้วยโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักเฉพาะบุคคล

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

การแพ้อาหารแบบแอบแฝง ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง