แพ็กเกจการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

สุขภาพดีไม่ได้วัดที่น้ำหนักและสัดส่วนเท่านั้น เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย InBody สามารถตรวจวัดได้ทั้งร่างกาย

โปรแกรมการควบคุมน้ำหนัก

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

สัดส่วนที่เหมาะสมสวยงามจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ด้วยโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักเฉพาะบุคคล

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

การแพ้อาหารแบบแอบแฝง ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง