การรักษาด้วยเลเซอร์ความเข้มสูง

เทคโนโลยีใหม่ในการบำบัดอาการปวดหรืออักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ โดยไม่ใช้ยา

โปรแกรมออกกำลังกายแบบแอโรบิคในน้ำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

การออกกำลังกาย ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องสุขภาพของคุณแม่โดยตรง แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะตั้งครรภ์อีกด้วย

แพ็กเกจบำบัดอาการปวดด้วยคลื่นกระแทก

ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเอ็นเรื้อรัง