โปรแกรมตรวจสุขภาพ ระบบประสาทและสมอง

การตรวจเบื้องต้นนั้น สามารถป้องกันและระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคร้ายแรงอื่น ๆ

การตรวจประเมินความผิดปกติของการนอนหลับ 2562

นอนกรน หลับไม่สนิท อ่อนเพลีย ง่วงนอนเวลากลางวัน ปวดศีรษะบ่อยๆ คุณอาจมี… โรคหยุดหายใจขณะหลับ…ซ่อนอยู่!