นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามและตกแต่ง

นพ.เชิง จิรวิศัลย์

คลินิกจักษุ

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้น

ผศ. นพ.วีระชัย นาวารวงศ์

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและทรวงอก

พญ.จุฑารัตน์ จิโน

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์