นพ.มงคล เหล่าอารยะ

คลินิกกุมารเวชกรรม

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นพ.วิทวัส รวิโยทัย

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.วิทวัส อริยวุฒยากร

คลินิกออนโคโลยี (มะเร็งวิทยา)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.วิรัช เจริญเอี่ยม

คลินิกสูตินรีเวช

สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งทางนรีเวช