ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก


Show Advanced Search

เพศ

ภาษา

string(969) " SELECT a.ID, b.meta_value*1 as med_license, c.meta_value as doctor_status FROM wp_posts a INNER JOIN wp_postmeta b ON a.ID = b.post_id AND b.meta_key = '_med_license_number' INNER JOIN wp_postmeta c ON a.ID = c.post_id AND c.meta_key = '_doctor_staus_order' INNER JOIN wp_postmeta d ON a.ID = d.post_id AND d.meta_key = '_internal_id' LEFT JOIN wp_term_relationships tr2 ON (a.ID = tr2.object_id) LEFT JOIN wp_term_relationships tr3 ON (a.ID = tr3.object_id) WHERE a.post_status = 'publish' AND a.post_type ='bch_doctor' AND ( tr2.term_taxonomy_id IN (44) OR tr3.term_taxonomy_id IN (108,65,436,288,58) ) GROUP BY a.ID ORDER BY doctor_status ASC, med_license ASC "

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก

ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. สมเจริญ แซ่เต็ง

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. นพพล ทักษอุดม

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก