นพ.มงคล เหล่าอารยะ

คลินิกกุมารเวช

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ.ภัทรียา เลิศชีวกานต์

คลินิกกุมารเวช

กุมารเเพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

พญ.อัญชนา สัจจพุทธวงค์

คลินิกกุมารเวช

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ

รศ.นพ.ดำริ ดำรงศักดิ์

คลินิกกุมารเวช

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ