พญ.ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์ผู้เชี่่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.พิชญากร ศิริตัน

คลินิกศัลยกรรมความงาม, คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม เลเซอร์ผิวพรรณ และเวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ.อลิสา บัดติยา

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์ผู้เชี่่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์