พญ.ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์ผู้เชี่่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.อลิสา บัดติยา

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์ผู้เชี่่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์